Zavodnik


Na livadu pasla krava a u toliko prolazio vo, kako je bila ograda izmedju, vo se zaleti da preskoci ogradu.
Vidi krava da se vo zacorio i odma ona kaze:,, ja sam karava Muzara, a zovu me Guzara .
Kaze vo:,, ja sam vo Rudonja, a nadimak mi ostade na ogradu,, !

Darko
02.10.2003
1,50


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala