Peugeot


Fato, mogu li da te zovem Eva?
- Zašto?
- Pa zato što si mi prva.
- A, mogu li da ja tebe
zovem Peugeot?
- Zašto?
- Pa zato što si mi 307.

2,00


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala