Kalašnjikov


- Koja je omiljena pjesma Mevlida Jašarevića?
- Kalašnjikov od Gorana Bregovića.

2,00


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala