Plivanje


Covje hoda plazom ...kad iznenadno zacuje vrisak...
- Upomoc !!! gusim se ...ne znam da plivam!!
Okrenu se prema unesrecenom i upita ga?
- Parla Italiano?
Unesreceni odgovara..
- Si, si! Parlo Italiano! Aiuto, per favore!
- Kretenu jedan! bolje bi ti bilo da si ucio plivat nego talijanski.

Shelob
05.07.2011
2,00


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala