bumerang


Kako je poginuo Mujo?
Kupio novi bumerang, a stari bacio.

horoz
01.03.2011
2,00


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala