Dva pijetla


Imao jedan farmer farmu kokošaka i samo jednog, već ostarelog petla.
Kupi on novog dživdžana i pusti ga u kokošinjac. Naravno, pogadjate,
najzanimljiviji je bio susret starog i novog petla. Pridje stari mladom i rece:
- "Eh, 'ajde da se dogovorimo, jeste da si nov, al' evo, pola koka tebi, pola meni?"
- "Ma hajde matori, tvoje vreme je prošlo, sve koke su moje!"
- "Dobro, mlad si, uzmi sve, al' ostavi mi bar dve koke, one najstarije..."
- "Ma čuješ šta ti kažem matori - briši. Ne dam ti ni jednu jedinu!"
- "Dobro, daj da se dogovorimo... Evo, da se trkamo do onog plota, pa ako ti stigneš prvi tebi sve koke, a ako ja stignem prvi meni daš samo dve najstarije."
- "Hm, blesav si, nemaš šansi, al' 'ajde!"
- "E, al' da mi daš 5 metara fore, ipak star sam..."
- "Dobro, eto ti i tih 5 metara, opet nemaš šansi!"
I krenuli oni da trče, stari petao prvi, a za njim onaj novi, a sve to gleda farmer, i iznenada ulete u kuću, zgrabi pušku i ubi onog mladog petla:
- "Majku mu *, treći peder ove nedelje!"

fiume
04.07.2003
4,40


Komentari:

Cri$tiyan $milyanic

18.08.2008 00:02:47
fiume, p0fumaj mi i mrs na spavanje.

Cri$tiyan $milyanic

18.08.2008 00:03:23
vic0vi zatv0reni d0 jutra. mrs!!!!!!!!!!!!!! selyacine

Realista

18.08.2008 08:49:19
Vic vec pr0citan, ali 0dlican.

Realista

18.08.2008 08:52:28
D0br0 jutr0, sretan i ug0dan prvi dan u sedmici svim p0sjetiteljima sajta.

Rile

18.08.2008 10:28:11
Crih$tiyane $milyahnicu nategnem ti sejanu.

Rile

18.08.2008 10:28:48
0nu d0bru ne 0nu mahnitu k0biletinu.

srijemski granicar

18.08.2008 12:58:20
DRAZJA V0JNIK 0D MLAD0STI SRCA VELIK0G SRBSTV0M ZAD0JEN DUHA PRAVEDN0G CETRI RATA RAT0V0 SRBSTV0 BRANI0 KRST CHAST I SL0B0DU VJERN0 CHUVA0 PJEVAJ PJEVAJ SRBIJ0 PJEVAJ D0KLE ZNASH DVADESET0G VIJEKA JUNAK T0 JE CHICHA DRAZJA NASH TRINAJST0GA MAJSK0G JUTRA PLAMEN SL0B0DE UPALI0 CHICHA PRVI JUNAK8 EVR0PE NIKAKAV GA VIH0R NEM0ZJE UGASITI DAN RAVNE G0RE DAN VJECHNE JE SVJETL0STI ++++++++++++++++++++++++++++++++ NA RUDNIKU CHICHA DRAZJA P0 LADU P0 ZALUDU P0 SUNCU P0 MJESECU P0 VEDR0J N0CI LEDN0J CHUJ 0RLE CHUJ S0K0LE CHUJ SRBINE DICHN0 IME CHUJ CHUJ CHUJ I NJEG0VA G0RSKA STRAZJA P0 LADU P0 ZALUDU P0 SUNCU P0 MJESECU P0 VEDR0J N0CI LEDN0J CHUJ 0RLE CHUJ S0K0LE CHUJ SRBINE DICHN0 IME CHUJ CHUJ CHUJ SVASTIKU HITLER0VU DA 0B0RE P0 LADU P0 ZALUDU P0 SUNCU P0 MJESECU P0 VEDR0J N0CI LEDN0J CHUJ 0RLE CHUJ S0K0LE CHUJ SRBINE DICHN0 IME CHUJ CHUJ CHUJ ++++++++++++++++++++++++++++++ NEMA NISTA LJEPSHE ZNATI N0 ZAJEDN0 ZAPJEVATI SP0MENUTI CHICHA DRAZJU I NJEG0VU G0RSKU STRAZJU SP0MENUTI STARE B0RCE CHICHA DRAZJE RAVN0G0RCE RAVNA G0RA 0DJEKUJE KADA CHICHA K0MANDUJE ++++++++++++++++++++++++++ PR0GANJA ME RUZJNA SLIKA IZ DJETHINJSTVA M0GA RANA ZGARISHTU I R0DN0J GRUDI VRATIT CU SE JEDN0G DANA G0RI NEB0 G0RI M0RE SEL0 MAL0 GDJE SAM R0DJEN JA U ZBJEG0VE NAR0D 0DE PUSTA 0STA M0JA KRAJINA TAM0 VISHE NIK0G NEMA SVE JE PUST0 U M0M KRAJU SA ISTIN0M SE G0RK0M B0RIM SA B0G0M 0STAJ ZAVICHAJU +++++++++++++++++++++++++++ JA SAM R0DJEN TU GDJE CVETA LIMUN ZJUT GDJE8 B0ZJUR MIRISHE D0K PADAJU KISHE A MENE VISHE NEMA TU 0J SRBIJ0 M0JA MAJK0 MA GDJE8 BI0 V0LIM TE JA U SRCU TE N0SIM U DUSHI TE CHUVAM KUC0 M0JA JEDINA MRK0JE ST0 NIJESI D0SHA U BP KAD SAM TE ZVA0,, PHIZD00 SELLAMI TE CHETHNIK IZ PRUSHKE N0ZJ ZJICA BLAJBURG-SHREBRENICA ZJIVELA VELIKA EVR0PSKA KRALJEVINA SRBIJA 0D S0LUNA D0 TEMISHVARA I D0 TRSTA UBI ZAK0LJI DA BALJIJA NEP0ST0JI RAVNA G0RA P0BEDITI M0RA

Rile

18.08.2008 14:12:38
Crih$tiyane $milyahnicu da ti nije strik0 Zika zl0stavlja0 0vu k0bilu 0d seke d0k j= bila mala pa se sad mal0 izgubila?

Rile

18.08.2008 14:13:02
Bice da jes nek0 a m0re bit i ti pasji sk0te

U2

18.08.2008 14:17:30
caki crk0 dab0gda!

Cri$tiyan $milyanic

18.08.2008 14:31:42
mrs majmuni pas vam mayku j$b0

Cri$tiyan $milyanic

18.08.2008 14:32:03
nemate p0 k0m kakit n0 p0 meni

Cri$tiyan $milyanic

18.08.2008 14:32:14
ali nema veze

SELIM PASA-CAKI

18.08.2008 18:09:09
CRKL0 PSET0 Penzi0nisani puk0vnik V0jske Republike Srpsk= (VRS) J0v0 Đ0g0, jedan 0d 0ptuženih za p0maganje u skrivanju Ratka Mladića, preminu0 je u Be0gradu p0slije tešk= b0lesti - p0tvrdi0 je njeg0v adv0kat Đ0rđe Kalanj. hihihihihihi.....

Ev0 i mene

18.08.2008 19:44:56
hahahaha vec cula ali nije l0s..

Alija Izmetbeg0vic

18.08.2008 19:49:15
caki sine jhehb0 ti pas mayku HAHAHAHAHAHA

SELIM PASA-CAKI

18.08.2008 19:49:48
CRKL0 PSET0 hihihihihihihi..... hahahahaha..... hehehehehehe...... JUPIIIII )))))))))

pas

18.08.2008 19:52:22
nemerem avv navika0 sam na tv0ju mamiku avv avv avv

SELIM PASA-CAKI

18.08.2008 19:55:06
STIZE B0ZIJA KAZNA Dva sam0ubistva u RS-u Jedn0 sam0ubistv0 desil0 se utapanjem a drug0 vješanjem... hihihihihihihih..... JUUUPIII )))))))))

SELIM PASA-CAKI

18.08.2008 20:01:13
M0NSTRUMI Nak0n p0raza na KĐrušama k0d D0b0ja, u martu 1993. g0dine, kada su izgubili nek0lik0 tenk0va i 0kl0pnih v0zila, pripadnici srpsk= v0jske za 0dmazdu su u D0b0ju p0čeli ubijati nesrbe. U Radničk0j ulici u D0b0ju 23. marta 1993. uhvatili su 71-g0dišnju staricu Sajdu Kikić (r0đen0 Žunić) i ubili je iz vatren0g 0ružja, pucajući direktn0 u glavu.

Poslao/Poslala