Kloc


- Šta je zeleno, ima 6 nogu, rogove i tri repa?
- Ne znam ni ja, al' polarni medvjed nije garant.

Čaja Gračanica
26.03.2010
2,74


Komentari:

Škembe

06.07.2010 20:03:59
Uf ovaj vic treba u zasebnu kategoriju

Poslao/Poslala