Svađa


Svađali se mladi bračni par i sutradan mladoženju pita prijatelj:
- "Kako se završi tvoja jučerasnja svađa sa ženom?"
- "Ma dobro, dopuzala je do mene na koljenima."
- "Ozbiljno? Kako to? Šta je rekla?"
- "Izlazi ispod krevata dok ti nisam ja tamo došla."

shlyma
13.08.2009
3,43


Komentari:

Alija Izmetbeg0vic

17.08.2009 20:56:54
Svađali se9 REALISTA I REALISTICA i sutradan REALISTU pita prijatelj: - "Kak0 se završi tv0ja jučerasnja svađa sa žen0m?" - "Ma d0br0, d0puzala je d0 mene na k0ljenima." - "0zbiljn0? Kak0 t0? Šta je rekla?" - "Izlazi isp0d krevata d0k ti nisam ja tam0 d0šla."

aljosa

22.09.2009 12:58:56
zasto ste napisali krevata

Jasmina

14.04.2012 13:23:30
Zato jer su oni svi glupi eto zzato aljosa aljosa govnoosa

Poslao/Poslala