Brodolomci


Nakon brodoloma, Mujo i Haso plutaju u čamcu, žedni.
Odjednom, primijete kako u blizini pluta nekakva stara lampa.
Pokupi je Mujo, malo obriše, kad iz nje iskoči duh.
Duh im, kao što to uvijek biva, reče da imaju jednu želju.
Mujo, bez puno razmišljanja, zaželi da duh pretvori čitav
ocean u pivu.
PUF! Ocean je od pive.
Tišina. Tišinu prekida jedino lupanje (pivskih) valova o
čamac.
Haso ga s gađenjem gleda i nakon 5 minuta reče:
- "Koji si ti kreten, sad ćemo morati pišati u čamac!"

4,21


Komentari:

Alija Izmetbeg0vic

03.07.2009 00:33:53
Nak0n br0d0l0ma, REALISTA i KNJAZ plutaju u čamcu, žedni. 0djedn0m, primijete kak0 u blizini pluta nekakva stara lampa. P0kupi je REALISTA, mal0 0briše, kad iz nje isk0či duh. Duh im reče da imaju jednu želju. REALISTA, bez pun0 razmišljanja, zaželi da duh pretv0ri čitav 0cean u pivu. PUF! 0cean je 0d pive. Tišina. Tišinu prekida jedin0 lupanje (pivskih) val0va 0 čamac. KNJAZ s gađenjem gleda REALISTU i nak0n 5 minuta reče: - "K0ji si ti magarac, sad ćem0 m0rati pišati u čamac!"

0NAJ

03.07.2009 05:41:20
Alija Izmetbeg0vic-u ti stvarn0 jesi IZMET i jad. Pa idi cuvaj 0vce gluHpaHne...

Alija Izmetbeg0vic

03.07.2009 08:48:30
0NAJ nategnem ti sestricu

Alija Izmetbeg0vic

03.07.2009 17:25:56
Ja v0lim puhsiti kitu, a p0st0 mi nik0 nezeli dati jer sam vrl0 ruzan, 0nda ja istjerujem bijes na takav nacin da pisem k0mentare na 0v0j wehb-stranici. Salam Salam K0basica M0rtadela

Alija Izmetbeg0vic

03.07.2009 19:02:15
lazni Izmete: NE ZELI se pise 0dv0jen0

Alija Izmetbeg0vic

04.07.2009 01:29:50
Ja sam jedna vrl0 kulturna i 0braz0vana 0s0ba i zb0g t0ga se izvinjavam na 0v0j ne0pr0stiv0j gresci. M0racu p0d hitn0 p0praviti gramatiku jer cini mi se da je t0 JEDINA mana k0ju imam. Iz m0jih k0mentara se vidi kak0 me nana lijep0 0dg0jila. Salam Salam K0basica M0rtadela

vrabac

04.07.2009 13:31:57
d0bar!

vic

04.07.2009 15:08:45
dabar CL

vic

04.07.2009 15:09:15
SUPAĆĆ

Ajkula

04.07.2009 16:56:56
legendaran vic

Alch0

04.07.2009 18:05:24
d0bar vic

cica

05.08.2009 08:49:54
d0bar

nanana

26.05.2010 00:14:45
fakjea

QDtduzdfgnJedv

09.05.2011 13:06:28
HHIS I shloud have thought of that!

Poslao/Poslala