Recesija


Pita komšija komšiju kako se bori sa recesijom?
Kaže ovaj njemu:
- "Ma imam ja to vec 30 godina samo nisam znao kako se zove."

AGA
07.06.2009
4,50


Komentari:

¤¤M0KE¤¤

16.06.2009 00:42:14
A STA JE T0 RECESIJA.....?? JEL T0 ZENSK0........PA GA TESK0 SAVLADATI?

Mehmed Balić

16.06.2009 11:21:53
D0đe Muj0 k0d psihijatra i kaže: "D0kt0re, radim u fabrici duhana i u zadnje vrijeme imam ne0d0ljivu želju da gurnem p*nis u rezačicu duhana." Kaže psihijatar užasnut: "Č0vječe, p0kušajte se k0ntr0lisati. Znate da m0žete iskrvariti nasmrt, 0staćete trajni invalid, da ne g0v0rim i mentalnim traumama..." Kaže Muj0: "P0kušavam, d0kt0re, ali t0 je jače 0d mene..." P0slije nek0lik0 dana d0đe Muj0 p0n0v0 k0d psihijatra i kaže: "Et0, nisam m0ga0 0d0ljeti, juče sam gurnu0 penys u rezačicu." Kaže d0kt0r sa0sjećajn0: "I, kak0 se sada 0sjećate?" Kaže Muj0: "Super. Sam0 je naiša0 šef smjene i 0b0je nas uputi0 na disciplinsku..."

maca

20.06.2009 14:34:12
super

cica

05.08.2009 07:53:40
hahah m0ke-b0rac Brav0 Meha!

Poslao/Poslala