Tuborg


- Šta dva borga rade u sobi?
- TUBORG.

sale
23.05.2009
2,38


Komentari:

Alija Izmetbeg0vic

27.05.2009 02:33:27
sale, prav0 pitanje treba da bude "KAK0 ZE Z0VU DVA B0RGA" 0VAK0 TV0JE PITANJE U 0DG0V0RU ZAHTIJEVA GLAG0L, RECIM0: PRDE ILI DRhKAJU... je l' vak0 m0j d0bri REALIST0

Realista

27.05.2009 10:03:52
P0tpun0 si u pravu, vic skr0z l0se isk0nstruiran.

Mile D0dick

27.05.2009 13:26:11
sale nategn= ti Realista ujnu.

chick

28.05.2009 01:28:18
Slazem se s Alij0m u p0tpun0sti; sledeci put mucni mal0 glav0m pre neg0 st0 pritisnes send.

maja zivan0vic

02.06.2009 11:53:46
hmm.. bas je glup

Urke

19.06.2009 23:13:07
Sale brate nije duh0vit0

Poslao/Poslala