Kriza u Bosni


- Zašto je kriza došla u Bosnu?
- Vratila se kući da umre.

3,96


Komentari:

Alija Izmetbeg0vic

07.05.2009 00:29:02
Nak0n v0đenja ljubavi BUKVA i MEDJED razg0varaju: - "Dragi, ak0 sam 0stala trudna i d0bijem0 dijete kak0 ćem0 ga zvati?" 0n skine k0nd0m, zaveže ga u čv0r i baci u septicku jamu: - "Draga, ak0 se iz 0v0ga izvuče nazvati ćem0 ga CAKI!"

Alija Izmetbeg0vic

07.05.2009 03:13:53
knjaz uteram ti ga sestri

caki

07.05.2009 09:57:15
uceraj j0j n0s u SCHupak

caki

07.05.2009 09:57:48
....... I JA CU !!!!! HIHIHIHIHIHI )))))))))))))))

k0munista

07.05.2009 11:37:47
Alija Izmetbeg0vicu svak0ga dana u glup0sti sve vise napredjujes

Realista

07.05.2009 13:43:30
Vic 0dlican i 0riginalan. Ev0 i 0d mene jedan b0sanski vic. Prva bracna n0c. Skine se Fata, a zatim i Muj0. Gleda Fata Mujinu "malenk0st" i raz0carana upita: "B0lan Muj0, je li t0 sve st0 mi nudis?!" "Nije, Fat0! 0v0 ti je *ez PDV-a!" * = b

Pipun

07.05.2009 13:49:06
Izmetbeg0vicu vjezbaj n0sne misice jer cu da ti ga turim u n0s.

Pipun

07.05.2009 13:51:34
knjaze tebi zelim sretan Djurdevdan i pyzda ti mahterina h0hstaplerska.

krastavac

07.05.2009 14:17:58
kise0 je vic

srijemski granicar

07.05.2009 15:32:36
b0lesnici psih0pate,,aj na fizichki rad mal0,,da se izlechite,,,, svez zrak ce vam prijat vani,,i l0pata u ruci

T0puz

07.05.2009 17:52:01
Hej srijemac, za kaj ti ne bum pr0minjenil nik u srijemski krehlac? Ili pak u srijemski 0rangutan?

Grgec

07.05.2009 17:55:14
srijemski dimkin pich.

Alija Izmetbeg0vic

07.05.2009 18:32:36
Ev0 i 0d mene jedan b0sanski vic. Prva bracna n0c. Skine 0djecu REALISTICA, a zatim i REALISTA. Gleda REALISTICA REALISTINU "malenk0st" i raz0carana upita: "B0lan REALIST0, je li t0 sve st0 mi nudis?!" "Jeste, REALISTICE!"

Alija Izmetbeg0vic

07.05.2009 19:45:54
0v0 je tragicn0 - ne smijesn0 jadan REALISTA

srijemski granicar

07.05.2009 20:22:57
t0puze,,,nama granicharima iz v0jne krajine evr0pa zavidi na 0dbrani 0d islama,, zaslug0m granichara danas nema dzamija p0 bechu,,rimu i berlinu

Alija Izmetbeg0vic

07.05.2009 20:40:11
hey ghuzichar uteram ti ga mladj0j seki izmedju p0lutki

srijemski granicar

07.05.2009 21:41:29
i ja tv0j0j dzukeli st0 te 0k0tila

Alija Izmetbeg0vic

07.05.2009 21:50:07
ghuzichar sanjam ti ja sin0c teglu i k'0 tebe na tegli

KBSA-CAKI

07.05.2009 22:42:16
BANJA LUKA,BANJA LUKA PUCE VELIKA BRUKA CAKI TI STAVI MĐTERI KITU DUGU K0 RUKA PA J0J SAD MUKA P0VRACA SVAK0G DANA JER PRIMI KITU 0D MENE MU$LIMĐNA

khuraz

07.05.2009 22:58:46
srijemski pevac nek ti sestra sjedne na m0j nik, a m0ze i supruga ak0 nisi pheder

Poslao/Poslala