Prsti


Pita cigu sin čemu služe prsti na ruci, a ciga objašnjava:
- (palac) "Ovaj ti prst, sine, služi da zaustavljaš automobile kad stopiraš."
- (kažiprst) "Ovaj prst ti služi da pucaš iz puške kad budeš bio u vojsci."
- (domali) "Na ovaj prst ćeš da staviš prsten kad se budeš ženio."
- (mali) "Sa ovim prstom možeš da čačkaš nos."
Mali, nezadovoljan objašnjenjem, pita čemu služi srednji prst. Ciga odgovara:
- "Još si mali, sine, da to znaš."
- "Pa čemu služi, tata, reci mi!"
- "Dobro. Jednog dana oženiš se ti. Legnete ti i žena da spavate, kad žena hoće da je karaš. Ti obaviš jednom, kad ona hoće opet. Dobro, ti obaviš opet kad ona hoće još. Ti obaviš još jednom, kad njoj još nije dosta, hoće opet. E, ti tada uzmeš srednji prst, staviš ga na čelo i kažeš: "Ma jesi ti bre normalna"?"

BOSS
29.04.2009
3,99


Komentari:

Alija Izmetbeg0vic

05.05.2009 02:43:13
Pita REALISTU necak cemu služe prsti na ruci, a REALISTA 0bjašnjava: - (palac) "0vaj ti prst služi da zaustavljaš aut0m0bile kad st0piraš." - (kažiprst) "0vaj prst ti služi da pucaš iz puške kad budeš bi0 u v0jsci." - (d0mali) "Na 0vaj prst ćeš da staviš prsten kad se budeš ženi0." - (mali) "0vim prst0m m0žeš da čačkaš n0s." Mali, nezad0v0ljan 0bjašnjenjem, pita čemu služi srednji prst. REALISTA 0dg0vara: - "J0š si mali, necace, da t0 znaš." - "Pa čemu služi, ujk0, reci mi!" - "D0br0. Jedn0g dana 0ženiš se ti. Legnehte ti i žena da spavate, kad žena h0će da je kahraš. Et0, za t0 sluzi srednji prst."

Avd0 Milutin0vić

05.05.2009 11:21:31
Izmetbeže, idi kremiraj se, pa raspi sv0j pepe0 p0 šumama i g0rama. 0stavi ljude na miru.

friend

05.05.2009 15:22:15
nista vic je c00l

cica

15.05.2009 04:33:58
d0bar

Ivana

15.05.2009 14:10:49
Nekak0 mi se vise svidja vic 0d Alije Izmetbeg0vica.Hi,hi.:)

adyyyy

25.05.2009 12:01:53
vec je prva klasa.....

amar

27.05.2009 20:31:14
njidje veze

axenata

29.05.2009 15:25:17
nidje veze...

ivan paval

29.05.2009 15:29:27
već jedan smješan vic

kita

12.06.2009 16:42:30
vic je dn0

barbara

23.06.2009 21:13:48
cudn vic

barbara

23.06.2009 21:14:34
cudan vic

same

04.07.2009 18:18:00
extra vic

iva

14.07.2009 19:36:13
hahahahaha

B0SANAC

06.08.2009 02:07:45
nije l0se

juventus

29.10.2009 13:05:14
baš sam se nasmijao,svaka čast

ina

31.10.2009 15:41:42
dobar vic

lili

25.11.2009 02:13:17
HA HA HA HA HA NE VALJA.....

sukyyyy

29.11.2009 18:37:54
bas si glup,ha ha ha!!!!!!!1

ana

21.12.2009 19:57:40
hahaha :D

Poslao/Poslala