KREATOR


-Kako se zove najpoznatiji japanski modni kreator?
-Sasimi Sako!

2,00


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala