Crkva


Ulaze Mujo I Haso u crkvu, Haso zapne za klupu i kaze:
- "A u ku*ac!"
Mujo će na to:
- "Je*o te Bog Haso! U crkvi smo!"

Sven
11.04.2009
4,20


Komentari:

knjaz sa karpata

16.04.2009 00:06:58
vazn0 da su 0ni 0chli u crkvu,,,a B0g ce da 0pr0sti kad se vrate vjeri sv0jih pradjed0va

G0lemi

16.04.2009 00:57:24
a jeli znas li ime dede njih0v0ga

Alija Izmetbeg0vic

16.04.2009 01:02:57
dede m0ga g0lemi majmune

Alija Izmetbeg0vic

16.04.2009 01:03:14
REALISTA i REALISTICA bili vjencani prek0 dvadeset g0dina. Kad g0d bi se sexali REALISTA je insistira0 na gasenju svjetala. REALISTICA 0dluci da sazna zast0 je t0 njemu t0lik0 vazn0. Jedne n0ci, usred akcije REALISTICA upali svjetl0 i ima sta da vidi: REALISTA j0j utera0 vibrat0r i krese li krese, d0k mu minijaturna kitica visi medju n0gama. REALISTICA se siln0 naljuti i p0ce da vice: "Imp0tentni majmune, kak0 si m0ga0 da me lazes t0like g0dine?! B0lje ti je da mi t0 0dmah 0bjasnis!!!" REALISTA je p0gleda i rece smiren0: "Ja tebi m0gu 0bjasniti vibrat0r, ali 0bjasni ti meni djecu!!!"

Pitanje

16.04.2009 03:26:40
Izmxete k0 tebe skuca tak0g pametna?

Izmet0va m....

16.04.2009 03:27:41
ma k0 bi se sjeti0!!!!

Alija Izmetbeg0vic

16.04.2009 03:42:00
ma ja sam isp0 iz prkna

Banja Luka

16.04.2009 09:49:47
Brate knjaze,zalutali u kat0licku crkvu,u nas0j crkvi nema klupa,0sim zasluznim vjernicima i t0 uza zid ,a nikak0 na sredini hrama :))

Sven

16.04.2009 10:56:46
n0rmaln0u banj0j luki nema klupa u crkvi ali u0patij ima

Sven

16.04.2009 10:58:06
i k0 je rek0 da je klupa u sredini vidis kak0 si retardiran

Sven

16.04.2009 11:18:16
e da i t0 je vic usput nem0ra biti sve ka0 u stvarn0sti!

Banja Luka

16.04.2009 11:44:13
0dj-baus sl0ne!

Banja Luka

16.04.2009 11:46:59
i s-resh --muj0 i has0....sta nisi napis0 franj0 i j0z0 bi0 bi ti vic stvarniji.. ..i cuj sven...da nisi i ti neki hus0 r0djen u Sl0veniji???!!!

Banja Luka

16.04.2009 11:49:30
"i k0 je rek0 da je klupa u sredini vidis kak0 si retardiran" ak0 "ulaze u crkvu" da nije klupa bila 0dma p0red vrata j-b0 tebe 0tac retardirani

Banja Luka

16.04.2009 11:51:19
i na kraju Hadzisven ....p0tegni ti mene Hadzisven za pimpeka,st0 rek0 m0j brat Knjaz!!!

Realista

16.04.2009 12:00:06
Lijep p0zdrav za n0rmalne. Vic b0g0hulan, ali 0dlican. 0d mene jedan: 0tac vampir kaze sinu: "Veceras idem0 u Bug0jn0, da pijem0 ljudsku krv!" Drugi dan mu kaze: "Veceras idem0 u Banja Luku, da pijem0 ljudsku krv!" Mali vampir ce na t0: "Ali, tata, zast0 ne 0stanem0 u Bug0jnu d0k svima ne p0pijem0 krv?!" "E, sine, mi sm0 vampiri, nism0 bankari!"

Sven

16.04.2009 15:07:09
ja nisam iz slav0nije ali znam da ti je 0tac retardiran nem0ras g0v0riti pred svima e da ti si rek0 da je klupa u sredini vidis nem0ras se praviti retardiran pred svima mislim ni nem0zes se praviti kad i jesi retardiran

knjaz sa karpata

16.04.2009 19:08:06
aj ev0 ga p0zdrav i ja shaljem vask0lik0j srbadiji i sh0kadiji B0G CUVA CETHNIKE

Alija Izmetbeg0vic

16.04.2009 19:44:27
knjaza 0bjesiti za mhuda p0d hitn0

knjaz sa karpata

16.04.2009 21:59:52
0bjesim ti ja 0bitelj tv0ju blesavu

Poslao/Poslala