Medicinska Sestra


Došao Mujo u bolnicu i razgovara sa medicinskom sestrom. Prije nego što joj pokaza svoj problem kaže joj:
- "Medicinske sestre se ne smiju smijati pacijentima."
- "Naravno da se neću smijati, ja sam profesionalna medicinska sestra i u više od dvadeset godina se nikad nisam smijala pacijentu."
- "U redu onda", kaže Mujo i skine hlače, otkrivajući najmanju stvarčicu koju je sestra ikada vidjela. Dužinom i širinom, nije mu veći ni od male AAA baterije.
Sestra nije mogla izdrzati pa se malo po malo počela podsmijavati, a onda gotovo i pala na pod od smijeha.
Nakon nekoliko minuta sestra došla sebi i izvine se Muji.
- "Izvinite, tako me je žao, ne znam šta je došlo preko mene. Obećavam da se to neće ponoviti. Sada mi recite, šta je problem?"
- "Nateko mi je", odgovorio Mujo.

The Jerk
12.04.2009
3,55


Komentari:

Alija Izmetbeg0vic

20.04.2009 02:12:55
D0sa0 REALISTA u b0lnicu i razg0vara sa medicinsk0m sestr0m. Prije neg0 j0j p0kaza sv0j pr0blem kaze j0j: - "Medicinske sestre se ne smiju smijati pacijentima." - "Naravn0 da se necu smijati, ja sam pr0fesi0nalna medicinska sestra dvadeset g0dina i nikad se nisam smijala pacijentu." - "U redu 0nda", kaze REALISTA i skine hlace, 0tkrivajuci najmanju stvarcicu k0ju je sestra ikada vidjela. Sestra nije m0gla izdrzati pa se p0cela p0dsmijavati, a 0nda i pala na p0d 0d smijeha. Nak0n nek0lik0 minuta sestra d0dje sebi i izvine seg REALISTI. - "Izvinite, 0becavam da se t0 nece p0n0viti. Sada mi recite, sta je pr0blem?" - "Natek0 mi je", 0dg0v0ri REALISTA.

Alija Izmetbeg0vic

20.04.2009 02:14:42
D0sli u bracn0 savjet0valiste REALISTA i REALISTICA zb0g seksualnih pr0blema. Pita ih savjetnica: - "Kada ste p0sljednji put imali seks?" A REALISTICA ce na t0: - "Ja jucer."

Realista

20.04.2009 09:07:47
Lijep p0zdrav p0sjetitelji sajta. Prav0slavcima, s malim zakašnjenjem, Sretan Vaskrs: HRIST0S V0SKRESE! Vic super!

knjaz sa karpata

20.04.2009 12:19:41
BAICTIHY B0CKPECE BRATE REALISTA SVAK0 D0BR0 TEBI,,,KAD SI 8SE SETI0 ;-)

knjaz sa karpata

20.04.2009 17:35:11
Kad te vidim imas besplatn0 d0udlanje d0 jajca! U zdravlje!

Realista

20.04.2009 17:48:49
Zab0ravi takvu vrstu zahvale knjaze jer triper sam vec 0db0l0va0 1954 u Jag0dini i ne bih j0s jedn0m. Svrbi brale da se upucas. P0zdrav

knjaz sa karpata

20.04.2009 17:49:40
Ak0 0perem zube najkvalitetnij0m past0m za zube?

Realista

20.04.2009 17:51:42
hmm.. Nema te paste knjaze. A triper je triper. Za0 mi je.

...

20.04.2009 18:05:36
užas... pa k0 m0ze da cita 0ve k0mentare, knjaz i Realista su dva mat0ra kr_lca k0ji sam0 misle na sex.

U-nacelu

20.04.2009 21:58:44
Sretan praznik prav0slavn0j braci

knjaz sa karpata

21.04.2009 02:27:29
Realista 2009-04-20 17:51:42 hmm.. Nema te paste knjaze. A triper je triper. Za0 mi je. knjaz sa karpata 2009-04-20 17:49:40 Ak0 0perem zube najkvalitetnij0m past0m za zube? Realista 2009-04-20 17:48:49 Zab0ravi takvu vrstu zahvale knjaze jer triper sam vec 0db0l0va0 1954 u Jag0dini i ne bih j0s jedn0m. Svrbi brale da se upucas. P0zdrav knjaz sa karpata 2009-04-20 17:35:11 Kad te vidim imas besplatn0 d0udlanje d0 jajca! U zdravlje! ... 2009-04-20 18:05:36 užas... pa k0 m0ze da cita 0ve k0mentare, knjaz i Realista su dva mat0ra kr_lca k0ji sam0 misle na sex. 0K,,,ZAR NEVIDISH DA JE 0V0 NEK0 DRUGI PISA0 P0D NASIM K0MENTARIMA

knjaz sa karpata

21.04.2009 02:28:34
MISLIM P0D NASHIM NIK0VIMA,,ZBUNI0 SAM SE,,, SAD SAM USTA0,,,A VAM0 MI SE PRZI SLANINA IDEM DA VIDIM DA NE ZAG0RI ;-)

edim

27.04.2009 19:32:08
kralj si

rafl

28.04.2009 22:18:02
unti isukrst4

trn

29.04.2009 21:48:30
d0bar

maja

08.05.2009 11:56:23
0nak0 je 0dlican

cica

13.05.2009 18:44:03
d0bar,d0bar! hahah

marija

22.05.2009 01:34:49
extra

--.--

18.06.2009 16:11:26
awes0me!

Luka

28.02.2010 13:12:27
hahaha ovaj je pre pre

Poslao/Poslala