Plus


- Nekima je krst na grobu, jedini plus u životu.

AJSY
22.11.2009
4,44


Komentari:

Pero kvržica

29.12.2022 20:38:05
Nisam čuo bolji vic

Pero kvržica

29.12.2022 20:38:05
Nisam čuo bolji vic

Mirislava

29.12.2022 20:40:38
Cool joke????????????

Mirislava

29.12.2022 20:40:39
Cool joke????????????

Mirislava

29.12.2022 20:40:44
Cool joke????????????

Mirislava

29.12.2022 20:40:45
Cool joke????????????

Mirislava

29.12.2022 20:40:45
Cool joke????????????

Mirislava

29.12.2022 20:40:45
Cool joke????????????

Mirislava

29.12.2022 20:40:45
Cool joke????????????

Mirislava

29.12.2022 20:40:45
Cool joke????????????

Mirislava

29.12.2022 20:40:50
Cool joke????????????

Mirislava

29.12.2022 20:40:51
Cool joke????????????

Mirislava

29.12.2022 20:40:55
Cool joke????????????

Pero kvržica

29.12.2022 20:42:33
Nisam čuo bolji vic

Pero kvržica

29.12.2022 20:43:29
Nisam čuo bolji vic

Poslao/Poslala