Dinamo vs. U2


Razgovaraju dva Dinamova navijača. Kaže prvi:
- "Jel znaš da U2 gostuje na Maksimiru u kolovozu?"
A ovaj odgovori:
- "Nisam čuo, ali dobit će ih Dinamo s 3 razlike."

Lynnda
17.03.2009
1,23


Komentari:

t0rcidas

20.03.2009 00:42:15
0dlican ha ha

t0rcidas

20.03.2009 00:43:37
p0zdrav caki legend0

ww..................

20.03.2009 00:43:58
Milka Canić 2009-03-19 15:58:18 ...da ne p0vjerujes,sve pismen0 u 3 pm. Alija kaze "na tret0varu..." G0lemi kaze "p0sla cu ti zvake..." pa se j0s prepucavaju k0ji je pismeniji,aukupan IQ=23 pa d0br0 uciteljice ak0 ti mislis da je pismen0st up0rebiti par nav0dnih znaka i nek0 velik0 sl0v0 par tackica i t0 je t0 0nda neka si ti nama pismena i nek je tv0j IQ=ravan njutn0v0m nadam se da znas k0 je hahahah

t0rcidas

20.03.2009 00:44:45
nahbijem ti seju rasp'canu

t0rcidas

20.03.2009 00:46:19
ha ha milkica v0li zvaku

t0rcidas

20.03.2009 00:46:45
u dhupetu

SAF

20.03.2009 01:29:02
" Sta kaze T0lst0j" 4. St0ga ne iznenađuju riječi T0lst0ja - pisca : 5. Št0 se tiče davanja većeg značaja islamu neg0 prav0slavn0j crkvi, ja sam pun0g srca saglasan t0me. K0lik0 g0d t0 bil0 čudn0 reći, za mene je islam neup0rediv0 uzvišeniji 0d hrišćanstva. Kad bi č0vjek ima0 prav0 izb0ra, svaki razuman prav0slavac i svaki č0vjek, bez ikakve sumnje i ned0umice, prihvati0 bi islam, jedn0g Allaxa i Njeg0v0g p0slanika. Zašt0? Zat0 št0 s Tr0jstv0m, tešk0m i nerazumljiv0m b0žanstven0šću (0tac, Sin i Sveti Duh), s pretajanstven0m Marij0m An0m, svecima, njih0vim predstavljanjima i k0mplik0vanim cerem0nijama i ne bi m0gl0 biti drugačije. Islam se izdiga0 iznad t0lik0 iskvarenih vjer0vanja k0ja su zauzela mjest0 temeljnim vjerskim dh0ktrinama i u jedn0m peri0du prerasla u crkvena vjer0vanja

knjaz sa karpata

20.03.2009 02:38:42
sa 0bzir0m da je islam nasta0 700 g0d,,p0sle Hriscanstva,,uvek cem0 bit starija vera 0d vas,,, a i cistija,,,harm0nicnija,i najlepsha KRST JE SILA I ZNAMENJE KRST JE SPASENJE

knjaz sa karpata

20.03.2009 02:42:47
VJRERUJUCI U G0SP0DA NASHEGA I.X. I NJEG0V0J SVET0J RJECHI 0 V0SKRESENIJU I SPASENIJU DUSHE NASHE,,MI SAMIM TIM 0M0GUCAVAM0 PUTESHESTVIE DUSHE KA NJEMU,,SPASITELJU NASHEMU,,K0JI JE V0SKRESA0 NA KRSTU CASN0ME U TRECJI DAN P0 SVET0M PISMU,,I GRIJEHE NASHE P0NI0 NA KRST CASNI,,TE NAM 0M0GUCI0 ZIV0T VECNI NEK JE SLAVA 0CU I SINU I SVJAT0ME DUHU I MINJE I PRISN0 I V0 VJEKI VJEK0VA AMIN ALILUJA ALILUJA ALILUJA HVALJEN JESI G0SP0DE

knjaz sa karpata

20.03.2009 02:43:51
NARAV0UCHENIE SLAVITE G0SP0DA NAD G0SP0DARIMA ALILUJA JER JE D0 VIJEKA MIL0ST NJEG0VA ALILUJA

n0cna m0ra

20.03.2009 12:54:01
Ajd Fahr0 p0tpisi se,ne seruckaj p0d nekim zal0snim nik0vima!!!!

0bama

20.03.2009 15:15:16
j=b0 te t0lst0j zvekane

Istina b0li uvjek

20.03.2009 17:45:34
SAF 2009-03-20 01:29:02 " Sta kaze T0lst0j" 4. St0ga ne iznenađuju riječi T0lst0ja - pisca : 5. Št0 se tiče davanja većeg značaja islamu neg0 prav0slavn0j crkvi, ja sam pun0g srca saglasan t0me. K0lik0 g0d t0 bil0 čudn0 reći, za mene je islam neup0rediv0 uzvišeniji 0d hrišćanstva. Kad bi č0vjek ima0 prav0 izb0ra, svaki razuman prav0slavac i svaki č0vjek, bez ikakve sumnje i ned0umice, prihvati0 bi islam, jedn0g Allaxa i Njeg0v0g p0slanika. Zašt0? Zat0 št0 s Tr0jstv0m, tešk0m i nerazumljiv0m b0žanstven0šću (0tac, Sin i Sveti Duh), s pretajanstven0m Marij0m An0m, svecima, njih0vim predstavljanjima i k0mplik0vanim cerem0nijama i ne bi m0gl0 biti drugačije. Islam se izdiga0 iznad t0lik0 iskvarenih vjer0vanja k0ja su zauzela mjest0 temeljnim vjerskim dh0ktrinama i u jedn0m peri0du prerasla u crkvena vjer0vanja

xexexe..............

20.03.2009 18:41:16
i§lam=ter0risti

CAKIJ0VA MAJKA

20.03.2009 18:51:05
PAZNJA PAZNJA KRV0L0CI BESPLATNA J=BACHINA P0CIMA 11. JULA M0RETE ME J=BAT CIJELI DAN HIHIIHIHHHII

Alija Izmetbeg0vic

20.03.2009 19:29:54
milka p0milki me jezik0m p0 jajima HAHAHAHAHAHA

živa istina

20.03.2009 20:24:41
xexexe.............. 2009-03-20 18:41:16 i§lam=ter0risti i§lam=ter0risti i§lam=ter0risti i§lam=ter0risti i§lam=ter0risti i§lam=ter0risti i§lam=ter0risti i§lam=ter0risti i§lam=ter0risti i§lam=ter0risti i§lam=ter0risti i§lam=ter0risti i§lam=ter0risti i§lam=ter0risti i§lam=ter0risti i§lam=ter0risti i§lam=ter0risti i§lam=ter0risti i§lam=ter0risti i§lam=ter0risti i§lam=ter0risti i§lam=ter0risti i§lam=ter0risti i§lam=ter0risti i§lam=ter0risti i§lam=ter0risti i§lam=ter0risti i§lam=ter0risti i§lam=ter0risti

živa istina

20.03.2009 20:25:09
i§lam=ter0risti i§lam=ter0risti i§lam=ter0risti i§lam=ter0risti i§lam=ter0risti i§lam=ter0risti i§lam=ter0risti i§lam=ter0risti i§lam=ter0risti

Milka

20.03.2009 20:45:59
Alj0,p0lizes mi famfulju!

U-nacelu

20.03.2009 21:24:06
SRBE NA VRBE

Poslao/Poslala