Sexi odjeća


Razgovaraju zaručnica, ljubavnica i domaćica o seksu, pa se dogovore da obuku crnu kožnu seksi odjeću te tako iznenade svaka svog partnera, a kada se sastanu ponovo reći će kako je bilo. Nakon nekoliko dana sastanu se ponovo. Zaručnica:
- "Joj kad me je vido rekao je ženim te odmah i navalio." Ljubavnica:
- "Otišla sam u kancelariju, razgrnula mantil i kad me je vidio, prestao je raditi i navalio."
Domaćica (25 godina u braku):
- "Ja obukla sve crno seksi, stojim kraj vrata, a muž otvori vrata, gleda i reče: "Betmene, šta je za večeru?"."

JASMIN
03.03.2009
3,47


Komentari:

Fahrudin

07.03.2009 00:05:27
caki p0p0sham ti se na glavushu!

Fahrudin

07.03.2009 00:07:45
ped0fil iz džamije 2009-03-06 12:20:07 dragi m0ji vjernici,j=hbem li vam i djecu i unuke

Alija Izmetbeg0vic

07.03.2009 00:11:15
Razg0varaju zarucnica, ljubavnica i REALISTICA 0 seksu, pa se d0g0v0re da 0buku crnu k0znu seksi 0djecu te tak0 iznenade svaka sv0g partnera, a kada se sastanu p0n0v0 reci ce kak0 bil0. Nak0n nek0lik0 dana sastanu se p0n0v0. Zarucnica: - "J0j kad me je vidi0 reka0 je zenim te 0dmah i navali0." Ljubavnica: - "0tisla sam u kancelariju, razgrnula mantil i kad me je vidi0, presta0 je raditi i navali0." REALISTICA (25 g0dina u braku): - "Ja 0bukla sve crn0 seksi, st0jim kraj vrata, a REALISTA 0tv0ri vrata, gleda i rece: "Betmene, sta je za veceru?"."

CAKIJ0VA MAJKA

07.03.2009 00:39:23
caki sine rasturi mi bulju kitic0m

KBSA-CAKI

07.03.2009 01:21:43
ZA LJ!GAVCE: Zarasle su staze m0je i sad 0ne puste st0je srbije nema vise da ist0riju pise stazama sm0 pr0lazili d*k sm0 srbiji 0dlazili 0d kad K0s0v0 nezavisn0 p0sta mi smijem0 sam0 d0 m0sta staze nema K0s0v0 cvjeta priznaju ga mn0ge zemlje svijeta! hihihihihihihihi...... pa ne p0pij!!!! LJIMUNAD,LJIMUNAD )))))))))

KBSA-CAKI

07.03.2009 01:22:30
$ULTANE,$ULTANE J=BI PRAV0SLAVNE 0D K0S0VA D0 ZEMUNA NEK ZNAJU STA JE 0SUNECENA CUNA $ULTANE,$ULTANE SIL0 SA K0S0VA NEK TI JE SRETNA DRZAVA N0VA hihihihihi...... *$ultan-k0mandant bezbed0n0sniH snaga REPUBLIKE K0S0V0

KBSA-CAKI

07.03.2009 01:23:10
0TV0REN0 PISM0 K0JE SU 0VI LJ1GAVI UPUTILI PREDSEDNIKU SAD HUSEINU 0BAMI! PREDSEDNICE 0BAMA 0KRENI SE KA NAMA P0GLEDAJ NAS GARAVI MI SM0 D0BRE NARAVI NAS SU SRBE J=BALI I KAD NISU TR=BALI MI SM0 SE K*RAZILI SAMI CUNU TRAZILI M0LIM0 TE 'LEBA TI NEM0J NAS I TI J=BATI JER VI CRNCI STE K*RATI T0 NE M0ZEM0 IZDURATI Unaprijed za'valan srpski nar0d!

CAKIJ0VA MAJKA

07.03.2009 02:02:29
PAZNJA PAZNJA LJlGAVCI JEDANEST0G JULA M0RETE ME J=BAT BESPLATN0

Alija Izmetbeg0vic

07.03.2009 02:28:09
cudim se ja st0 se 0na blent0vina REALISTA ne javlja subat0m i nedjelj0m a 0n neima k0mp u kuci sam0 na p0slu m0re citat viceve d0k mu k0lege rasturaju hanumu HAHAHAHAHAHA

Alija Izmetbeg0vic

07.03.2009 07:04:35
Realistice d0jdi da ti cestitam 0smi mart zghuza HAHAHAHAHAH

Fahrudin

07.03.2009 11:05:03
sir0ta zena pr0lupala! CAKIJ0VA MAJKA 2009-03-07 02:02:29 PAZNJA PAZNJA LJlGAVCI JEDANEST0G JULA M0RETE ME J=BAT BESPLATN0

Fahrudin

07.03.2009 11:06:25
A gdje nece kad sina cakija um0b0lnika nece ni jedna ludnica

KBSA-CAKI

07.03.2009 11:13:07
hihihihihihi........ Premijer K0s0va Hašim Tači izjavi0 je da k0s0vska vlada 0staje privržena 0dluci 0 zabrani ulaska na K0s0v0 vis0kim srpskim predstavnicima k0ji ne p0štuju n0vi ustavni red. 'T0 je sam0 p0četak', reka0 je Tači za prištinski dnevnik 'Ekspres', k0mentarišući 0dluku 0 zabrani p0sjete srpsk0g ministra za K0s0v0 G0rana B0gdan0vića. 'Na K0s0vu će se p0št0vati zak0nit0sti. Srbija treba da zab0ravi K0s0v0', reka0 je Tači, pren0si list. hihihihihihihihihihihi.........

KBSA-CAKI

07.03.2009 11:13:51
hihihihihihihi..... jadni LJ!GAVCI nek0 ih na vrbe a nek0 ih na cundaru hihihihihihihii....

lela

07.03.2009 11:40:49
HIHIHIHI,LUDNICA ))))))))))))) Fahrudin 2009-03-07 11:06:25 A gdje nece kad sina cakija um0b0lnika nece ni jedna ludnica Fahrudin 2009-03-07 11:05:03 sir0ta zena pr0lupala! CAKIJ0VA MAJKA 2009-03-07 02:02:29 PAZNJA PAZNJA LJlGAVCI JEDANEST0G JULA M0RETE ME J=BAT BESPLATN0

lela

07.03.2009 11:42:08
Hajde caki 0stavi se tehnike,nije t0 za tebe tupavi majmune,vrati se u p0drum.

lela

07.03.2009 11:43:10
Svasta!!!! Fahrudin 2009-03-07 00:07:45 ped0fil iz džamije 2009-03-06 12:20:07 dragi m0ji vjernici,j=hbem li vam i djecu i unuke Fahrudin 2009-03-07 00:05:27 caki p0p0sham ti se na glavushu!

knjaz

07.03.2009 11:47:43
lel0 dr0ly0 mat0ra

mkd

07.03.2009 14:09:27
ZENSK0ME R0DU CESTITAM SUTRASNJI PRAZNIK 8-MI MART

mkd

07.03.2009 14:10:02
0PET 0VI NE 0BLJAVLJUJU KIRILICU

Poslao/Poslala