Mesar


Pošalje mama Pericu kod mesara.
- "Idi Perice kod mesara, vidi da li ima svinjske nogice."
Dođe Perica kući plačući:
- "Mama, nisam mogao viditi, mesar je obuo čizme!"

xwx
02.03.2009
4,42


Komentari:

G0lemi

08.03.2009 00:24:02
bar je vidi0 svinjhsku facu..........

KBSA-CAKI

08.03.2009 00:56:18
DA SE ZNA STA JE PRAV0SLAVNA CRKVA Evr0pski parlament pr0glasi0 11. juli dan0m sjećanja na gen0cid u Sr=brenici!

KBSA-CAKI

08.03.2009 00:57:11
0TV0REN0 PISM0 K0JE SU 0VI LJ1GAVI UPUTILI PREDSEDNIKU SAD HUSEINU 0BAMI! PREDSEDNICE 0BAMA 0KRENI SE KA NAMA P0GLEDAJ NAS GARAVI MI SM0 D0BRE NARAVI NAS SU SRBE J=BALI I KAD NISU TR=BALI MI SM0 SE K*RAZILI SAMI CUNU TRAZILI M0LIM0 TE 'LEBA TI NEM0J NAS I TI J=BATI JER VI CRNCI STE K*RATI T0 NE M0ZEM0 IZDURATI Unaprijed za'valan srpski nar0d!

KBSA-CAKI

08.03.2009 00:58:11
ZA LJ!GAVCE: Zarasle su staze m0je i sad 0ne puste st0je srbije nema vise da ist0riju pise stazama sm0 pr0lazili d*k sm0 srbiji 0dlazili 0d kad K0s0v0 nezavisn0 p0sta mi smijem0 sam0 d0 m0sta staze nema K0s0v0 cvjeta priznaju ga mn0ge zemlje svijeta! hihihihihihihihi...... pa ne p0pij!!!! LJIMUNAD,LJIMUNAD )))))))))

KBSA-CAKI

08.03.2009 00:59:10
hihihihihihi........ Premijer K0s0va Hašim Tači izjavi0 je da k0s0vska vlada 0staje privržena 0dluci 0 zabrani ulaska na K0s0v0 vis0kim srpskim predstavnicima k0ji ne p0štuju n0vi ustavni red. 'T0 je sam0 p0četak', reka0 je Tači za prištinski dnevnik 'Ekspres', k0mentarišući 0dluku 0 zabrani p0sjete srpsk0g ministra za K0s0v0 G0rana B0gdan0vića. 'Na K0s0vu će se p0št0vati zak0nit0sti. Srbija treba da zab0ravi K0s0v0', reka0 je Tači, pren0si list. hihihihihihihihihihihi.........

KBSA-CAKI

08.03.2009 01:00:25
'T0 je sam0 p0četak', reka0 je Tači za prištinski dnevnik 'Ekspres', k0mentarišući 0dluku 0 zabrani p0sjete srpsk0g ministra za K0s0v0 G0rana B0gdan0vića. 'Na K0s0vu će se p0št0vati zak0nit0sti. Srbija treba da zab0ravi K0s0v0', reka0 je Tači, pren0si list. hihihihihihihihihihihi.........

KBSA-CAKI

08.03.2009 01:01:54
hihihihihi...... Agencija za istrage i zaštitu (SIPA) BiH p0dnijela je Tužilaštvu BiH krivičnu prijavu pr0tiv premijera Republike Srpske Mil0rada D0dika, nek0lik0 ministara i 0s0ba iz p0sl0vn0g miljea RS-a zb0g sumnje da su nanijeli štetu budžetima BiH i RS-a u izn0su 0d 145 mili0na k0nvertibilnih maraka, javili su danas neki mediji u RS-u.

KBSA-CAKI

08.03.2009 01:02:46
nedajte ga srbadi0,j=bace mu MĐTER 0vi iz "TEHERANA" hihihjihihihi........

KBSA-CAKI

08.03.2009 01:04:37
KRV0L0CI J=BEM LI VAM MĐTER GEN0CIDNU U USTA ZVĐLJAV0-ZGUBAVA K0JA VAS 0DG0JI DA PLJACKATE,UBIJATE,SILUJETE I K*L!ETE )))))))) I T=BI B.LUKA METNEM MĐTERI CUNU K0 RUKA )))))))

KBSA-CAKI

08.03.2009 01:05:28
$ULTANE,$ULTANE J=BI PRAV0SLAVNE 0D K0S0VA D0 ZEMUNA NEK ZNAJU STA JE 0SUNECENA CUNA $ULTANE,$ULTANE SIL0 SA K0S0VA NEK TI JE SRETNA DRZAVA N0VA hihihihihi...... *$ultan-k0mandant bezbed0n0sniH snaga REPUBLIKE K0S0V0

KBSA-CAKI

08.03.2009 01:06:20
DA SE ZNA K0 SU PRAV0SLAVCI Evr0pski parlament pr0glasi0 11. juli dan0m sjećanja na gen0cid u Sr=brenici!

Samra

08.03.2009 01:31:49
J00j caki,ak0 ti hanuma neda pice idi *baci desanku* visis i dan i n0c p0d svakakvim nik0vima,j=b0 ti pas m*jku sjasi vise sa tim k0piranim k0mentarima nisi zanimljiv nik0me,bjezi ba u p0drum!!!!!

Samra

08.03.2009 01:33:47
de pr0citaj n0vi AVAZ pa k0piraj nesta n0vije 0v0 su sve vijesti 0d prije mjesec dana i j*b0 te siptar taci,dab0gda ti zet bi0 siptar pa da vidis sta je zl0!!!!!

KBSA-CAKI

08.03.2009 01:37:10
$ULTANE,$ULTANE J=BI PRAV0SLAVNE 0D K0S0VA D0 ZEMUNA NEK ZNAJU STA JE 0SUNECENA CUNA $ULTANE,$ULTANE SIL0 SA K0S0VA NEK TI JE SRETNA DRZAVA N0VA hihihihihi...... *$ultan-k0mandant bezbed0n0sniH snaga REPUBLIKE K0S0V0

KBSA-CAKI

08.03.2009 01:38:10
'Na K0s0vu će se p0št0vati zak0nit0sti. Srbija treba da zab0ravi K0s0v0', reka0 je Tači, pren0si list. hihihihihihihihihihihi.........

Magistar

08.03.2009 01:53:10
caki,pr0lup0 si k0 REN0 CLI0 '88 Samra 2009-03-08 01:33:47 de pr0citaj n0vi AVAZ pa k0piraj nesta n0vije 0v0 su sve vijesti 0d prije mjesec dana i j*b0 te siptar taci,dab0gda ti zet bi0 siptar pa da vidis sta je zl0!!!!! Samra 2009-03-08 01:31:49 J00j caki,ak0 ti hanuma neda pice idi *baci desanku* visis i dan i n0c p0d svakakvim nik0vima,j=b0 ti pas m*jku sjasi vise sa tim k0piranim k0mentarima nisi zanimljiv nik0me,bjezi ba u p0drum!!!!! j=di g0wna i zakljucaj se u p0drum,d0br0 ti rece Sarmica!!!!!

KBSA-CAKI

08.03.2009 01:54:48
V0LIM KITU K0 MAJMUN BANANU hihihihihihihihi...... hihihihihihihihi...... hihihihihihihihi...... hihihihihihihihi......

musliman caki

08.03.2009 02:56:48
daj zatvarajte taj p0drum,,idu cethnici ba,,sil0vat ce me vaka zg0dna ba

puschi ga IaI0

08.03.2009 04:30:20
$ypu 10ma magistre

KBSA-CAKI

08.03.2009 10:21:05
UH UH sj=bana brava na p0drumskim vratima,n0cas navracali 0vi st0 se vracali iz maskenparade svu mi bulju rascjepali ,ne m0gu reci da nij= bil0 fin0 hihihihihihihihi......

Poslao/Poslala