Javni WC


Vratio se Mujo iz Njemačke u Sarajevo i hoće pokrenuti biznis, ali već je sve tu, cvjećare, ćevapdžinice, burekdžinice i sl.
Razmišlja on i smisli.
Otvori Javni Wc sa uslugom brisanja guzice metodom
akupunkture.
Naišao Haso i gleda u čudu.
- "Šta je to metoda akupunkture?"
Kaže Mujo:
- "Ništa ti ne brini. Uđi i sve ti piše, na tebi je samo da pratiš upute."
Ušao Haso i sad stoji papir sa uputama
1. Skini gaće - Haso učini tako.
2. Sjedi na školjku - Haso učini tako.
3. Poseri se - Haso učini tako.
4. Sad obriši guzicu prstom i brzo turi prst kroz rupu u zidu - Haso učini tako.
Kad ono s druge strane ga netko ubode iglom, a on refleksno pocucla i posiše prst.

Craks
25.02.2009
4,04


Komentari:

Alija Izmetbeg0vic

03.03.2009 03:03:09
Vrati0 se CAKI iz Svedske u Sarajev0 i h0ce p0krenuti biznis. 0tv0ri Javni WC sa uslug0m brisanja ghuzice met0d0m akupunkture. Naisa0 REALISTA i gleda u cudu. - "Sta je t0 met0da akupunkture?" Kaze CAKI: - "Nista ti ne brini. Udji i sve ti pise, na tebi je sam0 da pratis upute." Usa0 REALISTA i sad st0ji papir sa uputama 1. Skini gace - REALISTA ucini tak0. 2. Sjedi na sk0ljkuh -REALISTA ucini tak0. 3. P0sheri sheh - REALISTA ucini tak0. 4. Sad 0brisi ghuzicu prst0m i brz0 turi prst kr0z rupu u zidu - REALISTA ucini tak0. S druge strane ga nehtk0 ub0de igl0m, a 0n refleksn0 p0cucla i p0sise prst.

Banja Luka

03.03.2009 11:56:02
------- PRAV0 D0BAR....SVAKA CAST MAJST0RE !!! ---------- blink .. ....blink..

zaplet i rasplet

03.03.2009 14:19:17
ma bas je d0bar nemam rici cu cu cucjcjuc

zaplet i rasplet

03.03.2009 14:20:10
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! BAS D0BAR

ludica

03.03.2009 15:42:36
hahahhaahhaa)))))) pravi b0$anski

mkd

03.03.2009 16:01:13
D0BAR TI JE

mkd

03.03.2009 16:01:54
ALIJA IZMETE NE KVARI VICEVE NISI INTERESANTAN

Alija Izmetbeg0vic

03.03.2009 18:41:24
mkd uteram ti ga sestri medju ghuz0ve

dl

05.03.2009 00:41:14
hahahah ve0ma slik0vit0

KBSA-CAKI

05.03.2009 14:43:59
hahahhaahhaa)))))) pravi NAS...... b0$anski vic!!!!

bl00dyjasna

06.03.2009 17:34:22
nije mu bash bil lak jelda?!

Cat

06.03.2009 21:21:45
Haha m0can vic! :*

gaba

09.03.2009 19:43:39
ahahahahahHAHAHAH vic je najb0lji

ivana

18.03.2009 21:25:29
baš je simpa vic

cica

19.03.2009 03:07:44
d0bar

Hana

13.05.2009 00:59:52
genijalan!!!

idle

16.07.2009 08:41:16
shit vic je glup i bezveze djecji i ni mal0 smijesan

JA

17.07.2009 14:29:46
IT IS GREAT

IKA

24.07.2009 18:14:55
UZAS!!!!

k00kl

29.07.2009 17:34:59
m0žeš ti i b0lje

Poslao/Poslala