Poznanstvo


Nakon jedne lude i strastvene noći upita on:
- "Draga, jesam li ti ja prvi?"
Ona ga pažljivije pogleda i kaže:
- "Pa i moguce! Odnekud si mi poznat."

hathor
11.02.2009
4,35


Komentari:

Fahrudin

18.02.2009 00:10:44
caki,hajde mi ga p0d0udlaj

Alija Izmetbeg0vic

18.02.2009 00:43:50
Nak0n lude i strastvene n0ci upita CAKI REALISTU: - "Dragi, jesam li ti ja prvi?" REALISTA ga pazljivije p0gleda i kaze: - "Pa i m0guce! 0dnekud si mi p0znat."

Alija Izmetbeg0vic

18.02.2009 00:44:50
REALIST0 jhehbucka li ti se j0s hanuma sa k0legama na p0slu

Alija Izmetbeg0vic

18.02.2009 00:55:42
Realist0 garant v0lis da gledas d0k ti hanumu rasturaju k0lege

CAKI

18.02.2009 01:24:03
Fahrudine rade ti sestri p0lizem pa je 0nda 0dp0zada hahaha

CAKIJ0VA MAJKA

18.02.2009 02:37:50
rad0 bi se j=bavala sa cakij0m

Fahrudin

18.02.2009 12:38:38
Alija,navucem tebe i cakija na ud k0 lud!

Caki

18.02.2009 13:27:29
Mahme vam ga p0dle...

TITANIC

18.02.2009 14:03:26
SUPER VIC IKAD

Fahrudin

18.02.2009 14:27:41
M0ja bivsa hanuma bila je §rpkinja,znaci m0ja djeca i unuci su ist0 §rpske krvi. J-bem majke svima k0ji vrijedjaju §rbe. 0tpici0 brzin0m svjetl0sti....

M0mir jel0vac

18.02.2009 14:47:09
Fahr0 ne valja biti srbin. Sve je lazn0 sam0 te varaju i p0p0vi siluju djecu.

Fahrudin

18.02.2009 15:12:42
Nisi u pravu M0mire,prav0slavni p0p0vi imaju sv0je zene i nemaju p0trebu da siluju djecu. kat0licki se p0p0vi ne zene pa siluju djecu,a i neki dan pr0citah za nase istu stvar. ev0 vidi: dnevni avaz 2009-02-17 16:22:10 Imam iz sela Gluhe Buk0vice k0d Travnika u centraln0j B0§ni, Rešad 0merh0džić, 0suđen je na zatv0rsku kaznu 0d 18 mjeseci zb0g seksualn0g zl0stavljanja deset0g0dišnje dev0jčice na čas0vima vjer0nauke . 0merh0džić je 0ptužen da je 0dv0di0 učenice vjer0nauke u udaljen0 planinsk0 sel0 i seksualn0 ih zl0stavlja0.

Selma

18.02.2009 15:25:44
AJTE LjUDI JEFTIN0, DAJEM SV0JU MINDzU SK0R0 DzABA NEM0GU VISE DA CEKAM D0JADILI MI SECENI P0ZURITE ZAG0RELA SAM ZELIM JEDN0G CEL0G AJTEEE D0JADILI MI SECENI V0LIM CEL0G ljudi razvalite mi bulju kit0m zelim 0sjetiti pravu kitu u vagini AJTEEEAJTEEE λAλA TI PRVI P0ZURI DA MI NE D0GJE KNJAZ

Selma

18.02.2009 15:28:31
AJTE LjUDI JEFTIN0, DAJEM SV0JU MINDzU SK0R0 DzABA NEM0GU VISE DA CEKAM D0JADILI MI SECENI P0ZURITE ZAG0RELA SAM ZELIM JEDN0G CEL0G AJTEEE D0JADILI MI SECENI V0LIM CEL0G ljudi razvalite mi bulju kit0m zelim 0sjetiti pravu kitu u vagini AJTEEEAJTEEE λAλA TI PRVI P0ZURI DA MI NE D0GJE KNJAZ CAKIJU I ALIJI NE DAM FAHRUDIN JE H0M0SEKSUALAC

Amela

18.02.2009 15:28:56
jahh,dr0ljetine!!!

M0mir jel0vac

18.02.2009 16:20:18
E j-biga,nisam za t0 cu0-pun0 suga i kaznili 18 mjeseci,da je m0ju kcer sil0va0 ja bi ga zadavi0 g0lim rukamaZab0ravi0 sam da srpski p0p0vi imaju zene,izvinjavam se §rbi!!!!!

Renault cli0 '88

18.02.2009 16:48:58
Predsjednik Bush i ministar 0brane Ramsfeld sjede u baru. Ulazi č0vjek i pita k0n0bara: - Zar nisu 0n0 tam0 Bush i Ramsfeld? - Da, t0 su 0ni. - 0dg0v0ri k0n0bar. Č0vjek im priđe i kaže: - E, stvarn0 mi je drag0 št0 sam vas sre0 i up0zna0. Št0 vas dv0jica radite 0vdje? - Planiram0 Treći svjetski rat! - 0dg0v0ri Bush. - Stvarn0? Št0 će se d0g0diti? - Dakle, planiram0 p0biti 140 milijuna mu§limana i jednu plavušu s velikim s!sama. Č0vjek se iznenadi: - Plavušu s velikim s!sama? Zašt0 ubiti plavušu s velikim s!sama? Buš gurne Ramsfelda pa kaže: - Jesam ti reka0 da nik0ga nij= briga za 140 milijuna mu§limana.

λAλA

18.02.2009 17:05:37
xaxaxa,,nedirajte plavushu ;-)

Maxa

18.02.2009 17:13:53
K0nacn0 jedan d0bar vic,brav0 cli0... :P

Amela

18.02.2009 17:19:09
AJTE LjUDI JEFTIN0, DAJEM SV0JU MINDzU SK0R0 DzABA NEM0GU VISE DA CEKAM D0JADILI MI SECENI P0ZURITE ZAG0RELA SAM ZELIM JEDN0G CEL0G AJTEEE D0JADILI MI SECENI V0LIM CEL0G ljudi razvalite mi bulju kit0m zelim 0sjetiti pravu kitu u vagini AJTEEEAJTEEE P0ZURITE DA MI NE D0GJE KNJAZ

Poslao/Poslala