Igrači s klupe


Učitelj pita ivicu:
- "Nabroji mi tri poznate osobe."
- "Ronaldinho, Ronaldo i Zidane."
- "A jesi li čuo za Mozarta i Picassa?"
- "Ne, ne poznajem dobro rezervne igrače."

pinki
09.02.2009
4,21


Komentari:

CAKIJ0VA MAJKA

19.02.2009 00:10:24
rad0 bi se kharhala sa Haret0m Silajdzic0m

G0lemi

19.02.2009 00:17:16
i srbi su imali rezrviste zat0 su i bili tak0 l0si hahahahah nemaju 0ni nista za prvi tim sam0 ime g0v0ri 0 njima samim ............

Alija Izmetbeg0vic

19.02.2009 00:26:22
g0lemi mayku ti jhehbem p0sred phizdhurine

-------G-------

19.02.2009 00:28:52
sta je smetljaru nest0 ti nije jasn0 ???? majce ti se phicke sv0je naumak0 d0macinski

G0lemi

19.02.2009 00:31:49
djubr0 k0 tebe napravi tak0g blesav0g jeli b0lan hahahahh jeli im0 duge usi ............

G0lemi

19.02.2009 00:36:11
jeli ti tajk0 bi0 rezerva i u ratu ka0 st0 e bi0 u kuci hahahahh .......

G0lemi

19.02.2009 00:37:56
dje li je jadnicak zube izkezi0

Alija Izmetbeg0vic

19.02.2009 00:42:34
ZXXL prica se da su te cetv0rica kharali u sahat vremena HAHAHAHAHAHA

-------G-------

19.02.2009 00:51:07
uslj0 jeli se j0s uvijek n0g0m ceses iza usiju

G0lemi

19.02.2009 00:58:41
cese se jasta neg0 hahahah t0 mu je familijarna def0rmacija ..........

λAλA

19.02.2009 00:59:10
M0J JE TATA LEGENDA IZ RADA A VI SE P0TRUDITE PA GA 0SUDITE M0J JE TAJ0 P0 BH0SNI 0SVAJ0 A K0 SAD IMA MHUDA DA V0DI GA D0 SUDA XAXAXA

Alija Izmetbeg0vic

19.02.2009 01:15:28
Lal0 en0 ZXXL place trazi kite

CAKI

19.02.2009 01:49:25
d0k ti tata negdje drug0 bi0 thurcin ti je muter rasturi0

CAKIJ0VA MAJKA

19.02.2009 02:23:20
st0 bi v0lila da mi ga caki metne

CAKIJ0VA MAJKA

19.02.2009 02:36:50
bas bi v0lila da mi ga sin utjera

λAλA

19.02.2009 02:50:45
M0J JE TATA LEGENDA IZ RATA ;-) A VI SE P0TRUDITE PA GA 0SUDITE M0J JE TAJ0 P0 BH0SNI 0SVAJ0 A K0 SAD IMA MHUDA DA V0DI GA D0 SUDA XAXAXA

SEMIR 0SMANAGIC

19.02.2009 02:51:48
caki j=bem ti ma=er

Realista

19.02.2009 12:02:28
Vic prastari, sam0 se 0s0be mijenjaju. Ujedn0 je i neuvjerljiv rimejk.

cmilj0

19.02.2009 12:47:11
CAKI NE KAKI

Mustafa Hazlić

19.02.2009 12:53:40
AAHAHHAA D0BRA LI VICA,SVAKA Č AST! Predsjednik Bush i ministar 0brane Ramsfeld sjede u baru. Ulazi č0vjek i pita k0n0bara: - Zar nisu 0n0 tam0 Bush i Ramsfeld? - Da, t0 su 0ni. - 0dg0v0ri k0n0bar. Č0vjek im priđe i kaže: - E, stvarn0 mi je drag0 št0 sam vas sre0 i up0zna0. Št0 vas dv0jica radite 0vdje? - Planiram0 Treći svjetski rat! - 0dg0v0ri Bush. - Stvarn0? Št0 će se d0g0diti? - Dakle, planiram0 p0biti 140 milijuna mu§limana i jednu plavušu s velikim s!sama. Č0vjek se iznenadi: - Plavušu s velikim s!sama? Zašt0 ubiti plavušu s velikim s!sama? Buš gurne Ramsfelda pa kaže: - Jesam ti reka0 da nik0ga nij= briga za 140 milijuna mu§limana.

Poslao/Poslala