Nauka


- Kako se vrijeđaju fizičari?
- Jebem ti materiju!

4,48


Komentari:

Zrinjevac

07.02.2009 00:20:05
K0ji k.... 0d vica.daaj:..

Alija Izmetbeg0vic

07.02.2009 01:32:09
zrinjevac 0djhehbi 0davle

Rav

07.02.2009 02:41:14
pfft, nije t0cn0, uglavn0m se vrijedjam0 na racun kvantne mehanike ili te0rije struna...

cica

05.03.2009 04:16:38
hahahhah ups

Poslao/Poslala