Matematika


Pita učiteijica Pericu:
- "Ako imaš 50 dinara i dobiješ od mame još 50 dinara koliko ćeš imati?"
Odgovara Perica:
- "Pa 50."
Kaze uČiteijica:
- "Ppet ne znaš matematiku?"
- "Možda ja ne znam matematiku, al' vi ne znate moju mamu."

4,50


Komentari:

NADREALISTA

25.01.2009 00:28:21
ikac 0bej it sap uviljdems retam u j0viljdrms ijimadz

picun

25.01.2009 00:31:12
bil k0 k0ke

λAλA

25.01.2009 03:17:29
KRV MI PLAVA VENAMA TECE MENI JE SRBSTV0 0D SVEGA PRECE MENE CUVA B0G I IMAM SV0J PRAVAC JA SAM SRBIN JA SAM PRAV0SLAVAC

SELIM PASA-CAKI

25.01.2009 10:14:05
KRV0L0CI J=BEM LI VAM MĐTER GEN0CIDNU U USTA ZVĐLJAV0-ZGUBAVA K0JA VAS 0DG0JI DA PLJACKATE,UBIJATE,SILUJETE I K*L!ETE ))))))))

SELIM PASA-CAKI

25.01.2009 10:14:42
DA SE ZNA K0 SU PRAV0SLAVCI Evr0pski parlament pr0glasi0 11. juli dan0m sjećanja na gen0cid u Sr=brenici!

SELIM PASA-CAKI

25.01.2009 10:15:16
DA SE ZNA STA JE PRAV0SLAVNA CRKVA Evr0pski parlament pr0glasi0 11. juli dan0m sjećanja na gen0cid u Sr=brenici!

SELIM PASA-CAKI

25.01.2009 10:16:00
000 LJ!GAVCI ))))))) IMAM DVIJE RAD0SNE VIJESTI ZA VAS A T0 SU: 1. PREDSEDNIK SAD NAJM0CNIJE SILE NA ZEMALJSK0J KUGLI Z0VE SE HUSEIN 0BAMA 2. K0S0V0 D0BIL0 SV0JU SIGURN0SNU JEDINICU K0JU PREDV0DI TIP ZVANI "$ULTAN" hihihihihihi......

SELIM PASA-CAKI

25.01.2009 10:16:34
$ULTANE,$ULTANE J=BI PRAV0SLAVNE 0D K0S0VA D0 ZEMUNA NEK ZNAJU STA JE 0SUNECENA CUNA ... ..... hihihihihi......

SELIM PASA-CAKI

25.01.2009 10:17:20
MĐTER VAM J=BEM U USTA ZVĐLJAV0-ZGUBAVA )))))))

SELIM PASA-CAKI

25.01.2009 11:13:05
ALAJ V0LIM ST0 SAM LUD P0FAMFAT CU SVIMA UD !

SELIM PASA-CAKI

25.01.2009 11:15:38
M0G0 SAM I JA BITI K0 TAJ §ULTAN DA SE U VRIJEME RATA NISAM SKRIV0 P0 SWEDSKIM P0DRUMIMA..... hihihihih ZAT0 ME Z0VU STAK0R CAKI . hihihihihihihi...........

Hitler

25.01.2009 12:55:10
caki ti si isk0mplexirani gay!!!

Hitler

25.01.2009 12:56:16
ekcip 0p u umam it mebej

Hitler

25.01.2009 12:57:46
svima vama rusta bemje

Hitler

25.01.2009 12:58:11
pichke!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hitler

25.01.2009 12:59:43
idite batje sv0ju k=vu

SELIM PASA-CAKI

25.01.2009 13:13:14
M0G0 SAM I JA BITI K0 TAJ §ULTAN DA SE U VRIJEME RATA NISAM SKRIV0 P0 SWEDSKIM P0DRUMIMA..... hihihihih ZAT0 ME Z0VU STAK0R CAKI . hihihihihihihi........... ALAJ V0LIM ST0 SAM LUD P0FAMFAT CU SVIMA UD !

SELIM PASA-CAKI

25.01.2009 13:18:15
$ULTANE,$ULTANE J=BI PRAV0SLAVNE 0D K0S0VA D0 ZEMUNA NEK ZNAJU STA JE 0SUNECENA CUNA $ULTANE,$ULTANE SIL0 SA K0S0VA X2 NEK TI JE SRETNA DRZAVA N0VA hihihihihi......

SELIM PASA-CAKI

25.01.2009 13:18:52
$ULTANE,$ULTANE J=BI PRAV0SLAVNE 0D K0S0VA D0 ZEMUNA NEK ZNAJU STA JE 0SUNECENA CUNA $ULTANE,$ULTANE SIL0 SA K0S0VA NEK TI JE SRETNA DRZAVA N0VA hihihihihi......

SELIM PASA-CAKI

25.01.2009 15:23:35
M0G0 SAM I JA BITI K0 TAJ §ULTAN DA SE U VRIJEME RATA NISAM SKRIV0 P0 SWEDSKIM P0DRUMIMA..... hihihihih ZAT0 ME Z0VU STAK0R CAKI . hihihihihihihi........... ALAJ V0LIM ST0 SAM LUD P0FAMFAT CU SVIMA UD !

Poslao/Poslala