Izreke


- Nekada je osoba koja štedi bila "Škrtac", a danas "Čudo".

samira
20.01.2009
3,37


Komentari:

Alija Izmetbeg0vic

23.01.2009 00:32:55
caki pr0gut0 prezervativ HAHAHAHAHAHA

NADREALISTA

23.01.2009 02:40:31
ikac 0bej it sap retam uviljdrms

Realista

23.01.2009 09:13:13
Tak0 je Samira! T0 je istina.

0nak0 uz put

23.01.2009 14:28:12
Mn0gi hist0ričari današnje Srbe 0pisuju ka0 prav0slavn= Trkishe tj. nar0d k0ji je prihvati0 turcku krv i 0bičaje, iak0 ga u dnu duše prezire i 0 0dmazdi razmišlja.

0nak0 uz put

23.01.2009 14:29:01
he he....svasta

0nak0 uz put

23.01.2009 14:30:18
hist0ricari, hist0ricari, svasta vi isceprkate :)

mirek

23.01.2009 14:41:07
J=BEM TI TRI PICE MAJKINE ....0NAK0 USPUT

Haris

23.01.2009 14:46:11
caki majmune! caki 2009-01-21 23:24:13 m0j je cukundeda slavi0 SVET0G J0VANA sin0c sam pr0nas0 Ik0nu na tavanu caki 2009-01-21 23:23:22 alaj v0lim st0 sam lud svima cu da d0udlam ud

SELIM PASA-CAKI

23.01.2009 18:31:29
DA SE ZNA K0 SU PRAV0SLAVCI Evr0pski parlament pr0glasi0 11. juli dan0m sjećanja na gen0cid u Sr=brenici!

SELIM PASA-CAKI

23.01.2009 18:32:14
DA SE ZNA STA JE PRAV0SLAVNA CRKVA Evr0pski parlament pr0glasi0 11. juli dan0m sjećanja na gen0cid u Sr=brenici!

SELIM PASA-CAKI

23.01.2009 18:32:56
KRV0L0CI J=BEM LI VAM MĐTER GEN0CIDNU U USTA ZVĐLJAV0-ZGUBAVA K0JA VAS 0DG0JI DA PLJACKATE,UBIJATE,SILUJETE I K*L!ETE ))))))))

SELIM PASA-CAKI

23.01.2009 18:34:16
000 LJ!GAVCI ))))))) IMAM DVIJE RAD0SNE VIJESTI ZA VAS A T0 SU: 1. PREDSEDNIK SAD NAJM0CNIJE SILE NA ZEMALJSK0J KUGLI Z0VE SE HUSEIN 0BAMA 2. K0S0V0 D0BIL0 SV0JU SIGURN0SNU JEDINICU K0JU PREDV0DI TIP ZVANI "$ULTAN" hihihihihihi......

SELIM PASA-CAKI

23.01.2009 18:35:08
$ULTANE,$ULTANE J=BI PRAV0SLAVNE 0D K0S0VA D0 ZEMUNA NEK ZNAJU STA JE 0SUNECENA CUNA ... ..... hihihihihi......

NADREALISTA

23.01.2009 18:51:27
ikac 0bej it sap retam uviljdrms

SELIM PASA-CAKI

23.01.2009 19:01:59
$ULTANE,$ULTANE J=BI PRAV0SLAVNE 0D K0S0VA D0 ZEMUNA NEK ZNAJU STA JE 0SUNECENA CUNA ... ..... hihihihihi......

SELIM PASA-CAKI

23.01.2009 19:03:57
MĐTER VAM J=BEM U USTA ZVĐLJAV0-ZGUBAVA )))))))

NADREALISTA

23.01.2009 19:22:54
ikac 0bej it sap retam uviljdrms u j0viljdrms ijimadz

Haris

23.01.2009 23:40:06
caki majmune! caki 2009-01-21 23:24:13 m0j je cukundeda slavi0 SVET0G J0VANA sin0c sam pr0nas0 Ik0nu na tavanu caki 2009-01-21 23:23:22 alaj v0lim st0 sam lud svima cu da d0udlam ud

Haris

23.01.2009 23:43:04
Hajde-ba jarane, p0fumaj mi ga da lakse zaspim, k0d nas u Australiji vruce da nem0s zaspati bez fumanja!

petra

23.01.2009 23:45:30
hehehehehehehe

Poslao/Poslala