Djed bježi od Smrti...


Bježao neki djed od smrti, sakrio se u obdanište, i sjeo da ruča sa dječicom.
Dođe i Smrt i kaže:
- "Šta to radiš?"
Djed će:
- "Lucam."
Na to će Smrt:
- "Lucaj, lucaj, pa ćemo pa-pa."

Fecky
18.01.2009
3,96


Komentari:

šešelj

21.01.2009 00:05:19
caki 0pet si zbris0 !?? k0 li je 0stavi0 0tv0rena vrata ludnice.... hmm.....

NADREALISTA

21.01.2009 00:49:19
ikac 0bej it sap retam uviljdrms

K0s0v0

21.01.2009 12:48:59
K0s0vski vitezi prvi put su znali za v0jsku ubica st0 ce da ih srete za gnusn0 junastv0 0nih st0 su klali u p0stelji starca ,u k0levci dete...

K0s0v0

21.01.2009 12:53:34
Cuvaj se, m0j r0de, sv0jih stranputica jer put neizvestan uvek je put vraziji. Ne b0j se jastreba,neg0 kukavica ne b0j se laz0va neg0 njine lazi... ..........................................J0van Ducic

K0s0v0

21.01.2009 12:54:22
P0zz m0me bratu Knjazu-r0d0ljubu!!

mkd

21.01.2009 14:38:38
P0ZDRAV SVIMA

Shemsa

21.01.2009 15:05:35
D0kle se stigl0 sa pripremama za 0sam0staljenje V0jv0dine ?

K0s0v0

21.01.2009 16:30:16
puschi ga šems0-Fahrudine kengurašu,a!??

λAλA

21.01.2009 16:34:23
P0ZDRAV BRATE B0G CUVA CETHNIKE

caki

21.01.2009 23:23:22
alaj v0lim st0 sam lud svima cu da d0udlam ud

caki

21.01.2009 23:24:13
m0j je cukundeda slavi0 SVET0G J0VANA sin0c sam pr0nas0 Ik0nu na tavanu

SELIM PASA-CAKI

21.01.2009 23:35:15
DA SE ZNA K0 SU PRAV0SLAVCI Evr0pski parlament pr0glasi0 11. juli dan0m sjećanja na gen0cid u Sr=brenici!

SELIM PASA-CAKI

21.01.2009 23:36:10
DA SE ZNA STA JE PRAV0SLAVNA CRKVA Evr0pski parlament pr0glasi0 11. juli dan0m sjećanja na gen0cid u Sr=brenici!

SELIM PASA-CAKI

21.01.2009 23:37:24
KRV0L0CI J=BEM LI VAM MĐTER GEN0CIDNU U USTA ZVĐLJAV0-ZGUBAVA K0JA VAS 0DG0JI DA PLJACKATE,UBIJATE,SILUJETE I K*L!ETE ))))))))

SELIM PASA-CAKI

21.01.2009 23:38:36
000 LJ!GAVCI ))))))) IMAM DVIJE RAD0SNE VIJESTI ZA VAS A T0 SU: 1.0D DANAS PREDSEDNIK SAD NAJM0CNIJE SILE NA ZEMALJSK0J KUGLI Z0VE SE HUSEIN 0BAMA 2. K0S0V0 D0BIL0 SV0JU SIGURN0SNU JEDINICU K0JU PREDV0DI TIP ZVANI "$ULTAN" hihihihihihi......

SELIM PASA-CAKI

21.01.2009 23:39:13
$ULTANE,$ULTANE J=BI PRAV0SLAVNE 0D K0S0VA D0 ZEMUNA NEK ZNAJU STA JE 0SUNECENA CUNA ... ..... hihihihihi......

SELIM PASA-CAKI

21.01.2009 23:39:47
hehehehehe....... MĐJK= VAM GA NĐBIJEM D0 JAJA )))))

SUSJED

22.01.2009 00:06:35
caki medvjede n0rveski nisi mi reka' gdi je veza s eur0pskim parlament0m.imam i ja dvije n0v0sti za te:1)Sin0c sam ti hanumu rasturi0 2)uprav0 sam ti p0sla0 veceru

22.01.2009 14:28:26
...haha...caki majmune !

22.01.2009 14:29:13
hahah))))) caki 2009-01-21 23:24:13 m0j je cukundeda slavi0 SVET0G J0VANA sin0c sam pr0nas0 Ik0nu na tavanu caki 2009-01-21 23:23:22 alaj v0lim st0 sam lud svima cu da d0udlam ud

Poslao/Poslala