Jednakost za sve


Dajte gejevima pravo da se venčaju: Zašto da samo oni budu pošteđeni mizerije?

Lilly
12.01.2009
2,00


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala