Faraon


Pita učiteljica Pericu:
- "Šta je to faraon?"
Kaže Perica:
- "Faraon je treće lice glagola farati.
1. Faram ja
2. Faraš ti
3. FARA-ON. "

Ozimician
12.01.2009
4,09


Komentari:

mimica

18.01.2009 16:04:34
k0 je 0v0 izmisli0 glup vic fuuuj

Merhunisa

19.01.2009 10:47:05
D0bar. Jedan m0j prijatelj je predava0 (tadašnji) srpsk0hrvatski prije dvadesetak g0dina nekim iračkim studentima u (tadašnj0j) naš0j Vazduh0pl0vn0j akademiji i uglavn0m su bili 0srednji učenici, ali je jedn0me d0br0 išl0, k0nta0 je sistem i pravila, sam0 mu je fali0 f0nd riječi. Jedn0m su u nek0m tekstu naišli na "međutim" i nik0 nije zna0 šta je t0, nisu ga d0tad sreli. N0 taj m0mak se javi0 i reka0, "Znam ja! Glag0l!" - "P0 čemu si zaključi0 da je glag0l?" upita0 je m0j prijatelj. M0mak je 0dg0v0ri0: "Međutim, međutiš, međuti, međutim0, međutite, međute..."

cUC0

19.01.2009 10:57:49
THIS J0KE SUKS!

MAJA ŽIVAN0VIĆ

19.01.2009 18:05:11
d0bar:-(

MAJA ŽIVAN0VIĆ

20.01.2009 12:37:52
d0bar HAHA

.....

20.01.2009 13:27:17
super vic

medena

30.01.2009 17:25:32
c0llll

Hana

08.02.2009 19:15:27
kak0 glup vic,brate mili....

cica

10.02.2009 05:07:49
a sta je fara?

centaurs

14.02.2009 13:40:20
0v0 je klasičan vic ali je f0ra

VM

21.03.2009 23:08:24
TAK TAK NIJE NEKAJ

iva

04.04.2009 23:37:25
haha bas je super!!!

rajaaa

22.05.2009 18:11:18
nigdje vezzzeee

rajaaa

22.05.2009 18:12:15
mislim da je 0vaj vic izmisli0 streber

t0nći

10.06.2009 16:31:36
d0bar

LEJLA

02.11.2009 18:53:52
nauči me da faram!

Poslao/Poslala