Alkohol


- Žašto je Bog izmislio alkohol?
- Da ružne cure ne ostanu djevice.

3,22


Komentari:

KBSA-CAKI

05.01.2009 00:09:48
"D0kazi k0ji se p0minju d0v0de Mil0rada D0dika u vezu sa ratnim zl0činima. Najvažnije je da d0đe d0 pr0cesuiranja tih zl0čina i da sude sudije pr0fesi0nalci, k0jima etnička pripadn0st nije zanimanje. I neka k0načn0 D0dik prestane 0bmanjivati javn0st da ka0 član KĐradžićeve ratne skupštine RS nij= bi0 ratni v0đa. P0dsjećam0 ga da se p0dsjeti šta je sve tada radi0 i izjavljiva0. Većina t0ga je zĐbilježen0", kaže se u sa0pštenju IFIMES-a.

KBSA-CAKI

05.01.2009 00:10:51
000 ))))) "Banja Luka" ))))))) METNEM TI MĐTERI CUNU K0 RUKA IZ M0G PASALUKA )))))

KBSA-CAKI

05.01.2009 00:11:28
"chet0" J=BEM TI MĐTER LJ!GAVU ))))))

KBSA-CAKI

05.01.2009 00:12:11
KNJAZE,KNJAZE TV0JE RUKE M0JE M0SNJE MAZE D0K TI USNE M0J $YPAK VLAZE DA MI HEMR0IDIMA B0L UBLAZE .... hihihihihihi....

knjaz sa karpata

05.01.2009 00:46:15
caki turchine,,,nasadim te na khurchine

Alija Izmetbeg0vic

05.01.2009 04:19:22
realist0 suhphcin0 jhehbucka li ti se hanuma j0s uvijek sa k0msijama

knjaz sa karpata

05.01.2009 09:48:23
0v0 nije istina, ja sam ruzna k0 Ibrahim Rug0ba al sam j0s djevica u 50 g0dini.

Mrki

05.01.2009 09:50:25
E za tebe r0spij0 treba p0la kubika 100 p0st0tn0g alk0h0la! A t0 m0ze p0piti sam0 nilski k0hnj.

k0le

05.01.2009 09:52:48
R0spija sa karpata + nilski k0hnj! E jesu bas su par sve najb0lje im zelim u n0v0j g0dini!

nilski k0hnj

05.01.2009 09:54:25
Necu da imam p0sla sa t0m r0spij0m! Tu nakazu 0stavite nek0j drug0j ziv0tihnji!

Realista

05.01.2009 10:06:03
Svim p0sjetiteljima sajta, u n0v0j g0dini, zelim pun0 srece, zdravlja, ljubavi i svega lijep0g st0 cini ziv0t d0st0jnim c0vjeka. Vic 0dlican.

Realista

05.01.2009 11:58:43
knjazevici i nilsk0m p0sebice zelim mn0g0 uspjeha i srece.

Fahrudin

05.01.2009 14:30:42
sikter caki,d0sadan si b0na!!

Fahrudin

05.01.2009 14:32:15
caki jarane p0pisam ti se u cvalje, zini-ba!!!!

U-nacelu

05.01.2009 14:41:04
HAMAS, HAMAS JEVREJE NA GAS

knjaz sa karpata

05.01.2009 15:30:26
knjaz sa karpata 2009-01-05 09:48:23 0v0 nije istina, ja sam ruzna k0 Ibrahim Rug0ba al sam j0s djevica u 50 g0dini. AXAAXA SMIJESNI STE A VIC,,,MISLIM DA JE CIST0 B0G0HULJENJE

knjaz sa karpata

05.01.2009 15:31:26
FATAH FATAH,,, SLAVA YASERU ARAFATU MIR I T0LERANCIJA

alen

05.01.2009 15:43:51
najvece zl0 je alc0h0l..pihh

knjaz sa karpata

05.01.2009 15:46:38
sam0 st0 je stvar u t0me,,da alk0h0l m0zjesh naci u sk0r0 svak0j kulturi,,di se k0risti,,il u t0ku pripreme jela napravi,,tak0 da hte0 nehte0,,alk0h0l p0pijesh il p0jedesh

alen

05.01.2009 15:50:36
jbt pa ti visis 0vdje..idi ba mal0 izadji van udahni vazduh

Poslao/Poslala