Pedofili


Pričaju Mujo i Haso o pedofilima.
Mujo:
- "Haso, šta ti misliš o ovim pedofilima?"
Haso:
- "Djecu im jebem..."

NIX
21.12.2008
2,71


Komentari:

KBSA-CAKI

22.12.2008 00:22:07
000)))) LJ!GAVCI ))))) J=BASE VAS TURCI )))) A MEDJU NJIMA JEDAN PASA )))) DRAGA MU SVAKA MĐTER VASA )))))

salgija

22.12.2008 00:28:02
ja j=b=m djecu sv0je sestre

B0JHA KPAJIHA+

22.12.2008 00:28:05
MuškĐrac k0ji želi u d0br0m zdravlju d0čekati 80. g0dinu, m0ra ispunjavati sljedećih devet kriterija: 1. da bude 0ženjen; 2. da nema p0većanu tjelesnu težinu; 3. da ima n0rmalan krvni pritisak; 4. da bude u d0br0j fizičk0j k0ndiciji; 5. da ima više ili vis0k0 0braz0vanje; 6. da ima šećer u krvi u granicama n0rmale; 7. da izbjegava prek0mjern0 un0šenje alk0h0la; 8. da ne "DIMI"; 9. da ima niv0 h0lester0la u granicama n0rmale. ISLAMSKA TER0RIST0 CAKI TI NE ISPUNJAVAS NI JEDAN USL0V ST0 ZNACI DA CES AK0 SHEJTAN DA USK0R0 NAPUSTITI 0VAJ DUNJALUK I 0TICI U DZEHENEM !!!

B0JHA KPAJIHA+

22.12.2008 00:28:58
IDE BAJA N0SI0 PUSKU,,UBI PATKU UBI GUSKU EBAT CU VAM NANU THURSKU

Z.*)xxl

22.12.2008 00:32:53
krain0 kak0 te nije stid pisati u tudje ime i t0 0vak0 nekhe vulgarn0sti ti si b0lestan c0vjek i nema ti lijeka

B0JHA KPAJIHA+

22.12.2008 00:35:26
imas frke turcine??? aj na prasetinu kaurine

KBSA-CAKI

22.12.2008 00:37:22
D0sa0 Knjaz kuci kad ima sta vidjeti-CAKI mu j=be zenu! Ist0g trenutka Caki sk0ci i pravac pr0z0r ,vidjevsi t0 Knjaz p0leti za Cakijem da ga uHvati ali uspije ga capiti sam0 za MASALA CUNDARU,a CUNDARA j0s "0tegnuta" i 0nak0 m0kra mu se izmig0lji iz ruku i Caki isk0ci.Knjaz za pusku i 0pali par puta ali ne p0g0di i tak0 umakne Caki!Sutradan se 0kupil0 sel0 pa p0cel0 zaj=bvati Knjaza: -Hajde st0 ti j=ba zenu pa i p0sle t0ga mu CUNU 0brisa ali st0 ga isprati k0 GENERALA t0 nikak0 ne m0zem0 da sHvatim0!

B0JHA KPAJIHA+

22.12.2008 00:40:08
e caki,,kad cem0 na izlet u SRBSKU shrebrenicu

Z.*)xxl

22.12.2008 00:40:56
ta g0vna ne jedem sam0 nastavi a frku ces ti imati kaurine

B0JHA KPAJIHA+

22.12.2008 00:42:05
ajm0 da taslachim0 neke mlade muslimanke,, 0stale jadne same,,,m0raju sad srbi da ih nakitare,,, jbg,,nema vishe fesica i muske thurske glave ajm0 stvarn0 taslachit mlade muslimanke,,ja idem,,pa ti vidi,,,reshi0 sam srblje da pravim

Z.*)xxl

22.12.2008 00:42:51
brav0 caki taj vic je napis0 jedan B0§NJAK ZAT0 ST0 MU 0VE PHIZDE NE 0BJAVLJUJU NI JEDAN VIC MAJCU IM J..BES

B0JHA KPAJIHA+

22.12.2008 00:43:02
d0dji kaurine muhamedanski izr0de,,,d0vedi mi sv0ju zenu,,,da je taslachim u SRBSK0M zv0rniku

B0JHA KPAJIHA+

22.12.2008 00:44:26
a sta je t0 b0shnjak,,,t0 0n0 sht0 rahmetli alj0 izmisli a neka,,klali sm0 vas d0br0,,i j0sh cem0 PA SAD P0RED DRINE SRETN0 SRBI ZIVE I NEVIDE VISHE FESIC I DIMIJE

Z.*)xxl

22.12.2008 00:44:41
PRESJEDNIK 0PSTINE SHREBRENICA NAREDI0 DA NIK0 NE RADI ZA BAJRAM HAHAHAAH I VLASI SLAVILI BAJRAM U SHREBRENICI HAHAHAH

B0JHA KPAJIHA+

22.12.2008 00:45:52
000JJ TUUURCIII.... FAFAJTE MI PIMPEKA BRADAT0G SADA SEMBERIJA KRAJINE SA SRBIJ0M VEZE

Z.*)xxl

22.12.2008 00:46:23
PREDJI DRINU THIRSKA KRVI AK0 SIJES ALI PAZI DA P0 N0SU NE D0BIJES HAHAHA

B0JHA KPAJIHA+

22.12.2008 00:47:03
KAK0 SU D0SHLI IZ KLAD0VA,,CHAK U SRBSKU SHREBRENICU,,PA NA JAGNJETINU VALJDA,,V0LEDU LJUDI DA JEDU EH TI VLASI

B0JHA KPAJIHA+

22.12.2008 00:48:24
EV0 MENE PREK0 DRINE DA TI TASLACHIM ZENSKE THURKIINJE

B0JHA KPAJIHA+

22.12.2008 00:49:10
RS-SRBIJA

Z.*)xxl

22.12.2008 00:52:09
TI CES TASLACITE NEST0 TEBI NE R0DJANA MAJCA VIS PHICKE NEDA SERBU(ST0 ZNACI R0B )AK0 NISI ZAB0RAVI0

Poslao/Poslala