Ludi wampir


Bila tri vampira,i natjecali se ko je više krvi popio.Kaže ovaj prvi."Vidite li onu kuću?Ondje sam je svu krv popio."Odmah se i drugi javlja:"Vidite li onaj grad?Ondje sam ja svu krv popio."Treći jedva izgovori:"Vidite li onaj stub?"Kažu druga dva vampira:"Vidimo",a treći reče:"E ja ga nisam vidio."

2,00


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala