Ima vremena


Budi Lala Austrijskog Oficira.
- Šta je? Zar je vec dva sata?
- Nije! Tek je ponoć. Budim vas da bi vam kazao da imate još dva sata da lepo spavate.

knjaz sa karpata
05.11.2008
2,00


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala