Zvoni


- Šta bude kad Hercegovcu opališ čvoku?
- Zvoni do Indije.

emi fe
12.10.2008
2,87


Komentari:

Alija Izmetbeg0vic

18.10.2008 00:41:16
Šta bude kad ZXXL-u 0pališ čv0ku? - Zv0ni d0 Indije.

Alija Izmetbeg0vic

18.10.2008 00:42:31
Šta bude kad ZXXL-a 0pališ zghuza? - Vristi 0d srece!.

Z..*)xxl

18.10.2008 00:53:23
a sta bude kad ti ja j..m seku ???? D0BIJES SESTRICA

SELIM PASA-CAKI

18.10.2008 04:51:34
LJ!GAVCI JA KAD VAM 0PALIM MĐTER TRESE SE CIJELA ZAMALJSKA KUGLA

Realista

18.10.2008 09:18:17
0dlicn0, emi fe!

sejm0ldankl

18.10.2008 10:11:59
Bil0 št0 u vezi sa Herceg0wnima u Hrvatsk0j nije vic.......

Alija Izmetbeg0vic

18.10.2008 15:02:14
caki lizni mi §upak p0slije sranija

su'tan

18.10.2008 15:58:16
ista serajna v0lke g0dine

su!tan fatih

18.10.2008 16:00:29
0v0 je sajt na k0me se sastaju sve 0d g0re 0d g0reg

su!tan fatih

18.10.2008 16:01:44
st0 vam majaka

SELIM PASA-CAKI

18.10.2008 17:03:25
LJ!GAVCI JA KAD VAM 0PALIM MĐTER TRESE SE CIJELA ZAMALJSKA KUGLA

Pakrac

18.10.2008 18:10:07
..0pet su 0stala 0tv0rena vrata ludnice...m0lim vas zatv0rite ih!!

Alen

18.10.2008 21:07:01
Bezveze..

sejm0ldankl

18.10.2008 21:12:48
PITANJE: NA ŠT0 BI LIČI0 ZAGREB DA HERCEG0WNIMA SVIJETLE 0ČI? 0DG0V0R: NA LAS VEGAS!

k0le

18.10.2008 22:38:41
M0ra c0vjek nekad i smjeh presk0cit

archie

19.10.2008 15:41:35
hhahahahahaha

cica

29.10.2008 09:49:30
hahahhah d0bar glas dalek0 se cuje.

edina

12.01.2009 21:49:53
super vic. sam0 tak0 nastavi

name

27.09.2009 23:54:09
u srcu bosna u glavi fosna

sladja

13.07.2010 23:47:39
glupo

Poslao/Poslala