Cigo


- Kako se zove Cigo koji studira matematiku?
- Romboid.

pretor
15.10.2008
4,22


Komentari:

cica

29.10.2008 10:06:16
bil0

Poslao/Poslala