Izreka pijanica


- Svuda pođi, pored kuće prođi, u kafanu svrati i napi se ko mati.

Dark Soul
01.09.2008
2,92


Komentari:

Alija Izmetbeg0vic

07.09.2008 02:07:55
e 0v0 je vrhunac glup0sti realist0 da nije dark s0ul tv0j pseud0nim

sejm0ldankl

07.09.2008 10:42:35
D0br0 jutr0 bagr0 baklanska. Dreck 0d grafita.

matad0r

07.09.2008 11:48:57
alija-mile brdjanine kak0 se kazhe na b0sansk0m "maznuli mi trakt0r"?

matad0r

07.09.2008 11:51:25
sejm0ldankl shipu ratzku

knjaz iz srema

07.09.2008 14:20:03
SRBIJAA

Zdenkec

07.09.2008 14:28:54
Hej marva b0k, kaj delate? ti knjaz 0di veterinaru ne. Psece bijesnil0 m0z bit 0pasn0, trebas vakcinu pr0tiv pseceg bijesnila. B0k marva sam da vidim kak ste

knjaz iz srema

07.09.2008 15:01:58
Jer Slav0nac ne da sv0je dice, da se idu učiti A, B, C, neg0 ima 0bičaj 0vaki kad mu rekneš, 0dg0v0ri svaki Ni m0j 0tac nije zna0 štiti, al je m0g0 mal0 b0lje piti naši stari nisu pisat znali, al su b0lje neg mi sastajali 0 Slav0nče! ti se vrl0 varaš, k0jig0d mi tak0 0dg0varaš. Naši stari jesu knjigu8 znali, serbski štili, a serbski pisali al vi sada nikak0 nećete neg za nemar svak0ja mećete.

cica

14.10.2008 11:50:24
Jeste da se rimuje.hahahah

Poslao/Poslala