Policajac i vozač


Petorica momaka se vozaju u autu, kada, zaustavi ih policajac.
Policajac:
- "Dobar dan."
Vozač:
- "Dobar dan."
Policajac:
- "Auto je napravljeno za četvero, a vas je u autu petero."
Vozač:
- "Mogu li dobiti drugog policajca da mu nešto ja objasnim?"
Policajac:
- "Ne možeš. On se tamo svađa, auto FIAT UNO a njih dvojica u autu."

amar hodzic
20.08.2008
3,86


Komentari:

SELIM PASA-CAKI

31.08.2008 00:28:13
Imate sellam 0d Dervise(Dragane)

mujesira

31.08.2008 00:28:35
bil k0 prc0 lalu u glavu

mujesira

31.08.2008 00:29:07
dje si caki alecumuselam i DErvisi-hanumi

SELIM PASA-CAKI

31.08.2008 00:30:03
Bil0 je i p0grdnih k0mentara 0d Srba na f0rumima tipa da Muslimani mene nikada neće prihvatiti, da sam izdala sv0ju vjeru, ali ja ih razumijem jer 0ni t0 rade iz čist0g neznanja. Znam kak0 je njima, jer sam bila u svemu t0me, ali 0ni ne znaju kak0 je meni.

SELIM PASA-CAKI

31.08.2008 00:31:01
Sve p0čel0 0d f0ruma - M0je pre0braćanje p0čel0 je kada sam jedne prilike d0šla na f0rum da pr0v0ciram muslimanske ideje, p0put svet0g rata - Džihada. Međutim, tu sam d0čekana na m0je velik0 iznenađenje vrl0 smiren0, strpljiv0, čak mudr0. Iak0 sam ja bila ve0ma 0štra i neprijatna, nisam d0bila 0čekivanu reakciju, čak supr0tn0. Tada sam se ja ustvari p0stidjela same sebe i sv0jih namjera. Iskren0, njih0va smiren0st j= bil0 prv0 št0 me privukl0 - nastavlja.

SELIM PASA-CAKI

31.08.2008 00:31:53
Dragana islam vidi ka0 način živ0ta i kaže da sebe usk0r0 vidi u braku s č0vjek0m k0ji je tak0đer Musliman.

SELIM PASA-CAKI

31.08.2008 00:32:15
klap,klap,klap.....

SELIM PASA-CAKI

31.08.2008 00:32:38
Sellam Mujesira)))))

mujesira

31.08.2008 00:32:51
aferim Dervisa-hanuma.. dje si ba caki

mujesira

31.08.2008 00:33:24
wesellam Caki kak0 si ti, kak0 familija..

SELIM PASA-CAKI

31.08.2008 00:34:04
Kazu i lal0 bi u Muslimane sam0 ga sram0ta st0 berb0 nema sta 0sun=titi!

mujesira

31.08.2008 00:34:32
hhehehehehhee

mujesira

31.08.2008 00:35:11
lazu ba Cali istina je da je lal0 r0djen 0sunecen

SELIM PASA-CAKI

31.08.2008 00:36:02
Sucur svi jedu Hvala na pitanju

mujesira

31.08.2008 00:37:20
sam0 lalu strah mud0 nema da prizna hihihhihih

mujesira

31.08.2008 00:42:15
neka Caki nek jedu zdravi su b0lesni ne m0gu ni zinuti

SELIM PASA-CAKI

31.08.2008 00:44:29
Prilik0m arhe0l0skih istrazivanja u mjestu G0rnja Vratnica, na dubini 0d jedn0g metra isp0d p0vrsine, na teras| sastavljen0j 0d kamenih bl0k0va k0ji imaju istu teksturu ka0 i bl0k0vi na B0$ansk0j piramidi Mjeseca, pr0naden je d0sada najznacajniji artifakt k0ji najvjer0vatnije pripada graditeljima 0vih struktura. Rijec je 0 kamen0j ljudsk0j st0pi dugack0j 36 cm k0ja jasn0 prikazuje anat0miju st0pe s pet n0znih prstiju.

SELIM PASA-CAKI

31.08.2008 00:45:53
Kak0 su tv0ja celjad Mujesira?

SELIM PASA-CAKI

31.08.2008 00:48:18
Vidi sta ga iH je st0 vire izgleda da ce br0j 0viH st0 prelaze na ISLAM biti iz dana u dan veci

SELIM PASA-CAKI

31.08.2008 00:49:53
0d0H ja Mujesira naici cu sutra da vam svima cestitam nastupjuce MUBAREC dane

Poslao/Poslala