Chuck Norris i stvaranje


Bog je htio stvarati Zemlju 10 dana, ali mu je Chuck Norris dao samo 6!

tarzan
14.06.2008
2,49


Komentari:

Mili

17.06.2008 12:45:50
Pih Culibrk pih, kakva ti je t0 ps0vka: "Matan0vicu, J=b0 vi Chuck N0ris 0ca u prkn0!"

...

17.06.2008 12:56:45
0vde ka0 da ima neki dinamitas 0pasni?

Van Basten

17.06.2008 13:12:55
Ak0 p0bijede Trci bice kebaba a ak0 p0bijede Hrvati bice ribe.

Hullit

17.06.2008 13:16:04
Da li je ik0 je0 kruh u s0munu sa pit0m 0d makar0na? Bas je ukusn0!

As ti b0gca

17.06.2008 13:34:41
Hullit ti bi m0ga mal0 d0kt0ru na pregled? Kruh sa pit0m 0d makar0na!? As ti G0spe!

Grk

17.06.2008 13:43:43
Grcka vise HELAS nak0n debakla sad je HELAC.

Grk

17.06.2008 13:44:49
Da igram0 pr0tiv SCG izgubili bi.

...

17.06.2008 13:50:21
K0je t0 ti 'Grce' Evr0psk0 prvenstv0 pratis?

Grk

17.06.2008 13:51:27
Zast0? Je li se t0 nest0 desil0 sa SCG!??

Amela...

17.06.2008 14:14:40
bla bla...

lazar...

17.06.2008 14:19:13
xexexe)))

lazar...

17.06.2008 14:19:58
Nista se nije desil0-tek ce da se desi.

Amela...

17.06.2008 14:30:26
sad i ti ukra0 m0je t0ckice lazare...hahahah

Selma

17.06.2008 14:38:56
sam0 mal0 da pr0virim.. p0zz svima

Culibrk...

17.06.2008 15:59:26
laz0 J=b0 vi Chuck N0ris 0ca u prkn0!

k0mšija

17.06.2008 16:11:44
Naćuli brk i 0tvaraj raljetine,stiže ti p0šiljka u vidu buzd0vančuge!

k0mšija

17.06.2008 16:13:19
..šta veliš majmune,prcnu li te Lazin0 ime,ahhahhahh))))))9)9

SIVI PIN0T

17.06.2008 16:45:45
sta je 0v0

Grk

17.06.2008 16:47:53
T0 je i tv0ja kehva rekla kad te p0r0dila!!

Van Basten

17.06.2008 16:52:07
Ne, njeg0va kehva je rekla: "Znala sam da me medjed sil0va0 ali nisam znala da sam ja bukva!"

Poslao/Poslala