Slovenci


- Zasto su Slovenci toliko zapeli za Jorasovo dvoriste?

- Da mogu izvesti korner!

Nena
28.04.2008
2,85


Komentari:

-------M0KE---------

29.04.2008 00:13:37
-00- NE K0NTAM PA ZAT0.........

Alija Izmetbeg0vic

29.04.2008 01:00:30
da mi je nataknut 0n0g decka st0 n0si tange... pare bi da0

Alija Izmetbeg0vic

29.04.2008 01:06:32
dje si lepircin0 retardirana

Alija Izmetbeg0vic

29.04.2008 02:32:37
za slavka realistu k0ji negira da je medjed PLUS P0TEST NEGARE ASINUS QUAM PR0BARE PHIL0S0PHUS u pravu si ti realist0 ti si magarac HAHAHAHAHA

Alija Izmetbeg0vic

29.04.2008 02:33:21
dje si caki uslj0 usljivi

Alija Izmetbeg0vic

29.04.2008 02:45:43
STA JE 0V0 BRATE CAKI I 0STALI MLADI SLINAMU NJUJ0RK - Sa Balkana i dalje prijeti 0pasn0st 0d radikalnih islamista, regrut0vanih među d0maćim stan0vništv0m, št0 ukazuje na t0 da je radikalna islamizacija t0k0m pr0tekl0g rata u Bx0xsni ur0dila pl0d0m, up0z0rila je međunar0dna mreža n0vinara i sp0ljn0p0litičkih stručnjaka "W0rld Security Xetw0rk". "Šireći radikalne stav0ve i p0glede među mlađim generacijama, cilj stvaranja pravih ter0rista 0d d0maće p0pulacijex balkanskih muslimana je 0stvaren", nav0di se u analizi 0ve 0rganizacije sa sjedištem u Njuj0rku. Kak0 tvrde, na t0, između 0stal0g, ukazuje i hapšenje pet vehabija u Sarajevu i Bug0jnu 0d 20. marta, 0sumnjičenih za planiranje napada na kat0ličke crkve t0k0m Uskrsa. U analizi je naglašen0 da je riječ 0 "d0maćim ter0ristima", št0, tvrde, d0kazuje da je radikalizacija 0d strane mudžahedina i stranih pr0p0vjednika k0ji su u BiH d0šli t0k0m devedesetih g0dina, uspješn0 izvedena.

YSUS JE K0PILE

29.04.2008 08:29:56
.

Amela...

29.04.2008 09:52:21
hahahhah

.

29.04.2008 09:52:40
..... lazu lazu me da vrijeme lijeci sve m0zda sidu i tum0re al nju nikada ne..

Amela...

29.04.2008 11:02:10
imas prav0....

knjaz

29.04.2008 15:22:30
srbijaa

knjaz

29.04.2008 15:29:30
+ XPICT0C B0CKPECE +

xD

29.04.2008 15:51:40
a Srbija je iz ist0g razl0ga zapela za K0s0v0 hahahahahhahaha

Selma

29.04.2008 16:59:55
100???

0N ZNA

29.04.2008 17:36:05
0dlazis~~ tak0 je najb0lje ubijas ljubav,uzmi i sjecanje kad nisam vise tv0ja vise mi n- treba ni srce m0je jer 0n0 nikada v0ljeti nece.. 0dlazis, sigurnim k0rak0m 0kreces glavu tek tak0 0d mene g0dina uzalud,rusis mi nade sve pust|nj0 m0ja u tebi svaka dusa umire.. Ti budi sam d0 kraja ziv0ta nesreca m0ja nek bude i tv0ja ja cu te v0ljeti necu te nikad preb0ljeti..

K0 CITIRA AL'DINA

29.04.2008 17:59:26
?

ZNAM I JA

29.04.2008 18:00:28
Kad sam te m0li0 da bi u t=be upl0vi0 ti si se sepurila a meni sperma curila smijala si se na sav glas a ja u dpkanju nasa0 spas sada placi i sam0 placi p0n0s 0d ljubavi je jaci ..... .......

lela

29.04.2008 18:17:02
sta 0v0 nema nik0ga

lela

29.04.2008 18:17:20
sam0 pacenici

0N ZNA

29.04.2008 18:19:28
hahahaha))))))))))))))))

Poslao/Poslala