Bolest i vrijeme


Razgovarala dva čovjeka. Prvi kaže drugome:
- "Vrijeme liječi sve boli"
Drugi će na to:
- "E, da bar..."
Prvi će njemu:
- "Šta je, prva ljubav?", a ovaj kaže:
- "Ne, upala pluća!"

morski jež
24.04.2008
2,20


Komentari:

mujesira

26.04.2008 00:02:19
ev0 mene

mujesira

26.04.2008 00:02:42
alj0 smjesti ga seki

mujesira

26.04.2008 00:03:02
selma zxxl hajte g0ram

B0JHA KPAJIHA+

26.04.2008 00:10:46
JA SAM SRBIN, MUSLIMAN I RADIKAL Sulejman Spah0, električar iz L0znice, pr0šle nedelje izabran za p0slanika SRS u Skupštini Srbije I d0br0, 0tkud musliman među radikalima? - Ja se deklarišem ka0 Srbin muslimanske 8ver0isp0vesti. M0ji su p0rekl0m iz Sarajeva, deda Mehmed je 8bi0 ministar i p0znati p0litičar. Predv0di0 je tada najjaču muslimansku stranku, a učestv0va0 je 1918. g0dine u stvaranju Jug0slavije. I 0n je zna0 da muslimani najb0lje m0gu da 0pstanu sa brać0m Srbima. Tak0 sam vaspitavan i tak0 se i danas 0sećam. SRS važi za izrazit0 naci0nalističku stranku. Imate li nekih pr0blema zb0g sv0je vere? - Zna0 sam da ćete me t0 pitati. Vidite, kada je d0kt0r V0jislav Šešelj devedesetih g0dina napravi0 Srpski čhetnički p0krhet, ja sam se 0dmah učlani0. Kasnije sam preša0 u SRS i u stranci sam 0d njen0g 0snivanja. 0d p0četka mi je imp0n0vala kritika k0munista. Tada je8 bil0 hrabr0 biti pr0tiv k0munista. Nikada mi nik0 nije pravi0 pr0bleme zb0g t0ga št0 sam među radikalima, ni Srbi, ni muslimani. G0dinama već sarađujem sa brac0m Srbima u stranci. Nap0rn0 sam radi0 i zasluži0 sam da uđem u Skupštinu. Učlani0 sam prek0 120 muslimana u Lh0znici u SRS. U stranci sam zb0g ubeđenja, ne zb0g funkcija. Bi0 sam sekrhetar SČP, d0br0v0ljac na ratištu u Hrvatsk0j, p0tpredsednik sam 0db0ra u Lh0znici. Uvek sam bi0 i 0sta0 uz braću Srbe.

B0JHA KPAJIHA+

26.04.2008 00:13:39
+

Alija Izmetbeg0vic

26.04.2008 00:23:56
mujesira skidaj tange da te j=bem

G0ga

26.04.2008 00:39:58
ev0 0ve dve lezbuse v0jna krajina i mujasira.

g0ga

26.04.2008 00:41:35
v0jna krajina skidaj i ti tange pa da pravim0 grupnjak

g0ga

26.04.2008 00:42:53
mujasira h0s ti d0j d0lam

Alija Izmetbeg0vic

26.04.2008 00:45:43
g0g0 ajde i ti skidaj panties pa da uteram FAP-a

Alija Izmetbeg0vic

26.04.2008 00:48:23
0pet p0navljam najv0li0 bi da ga metnem "decku k0ji n0si tangice" zxxl

g0ga

26.04.2008 01:23:37
A.I. kus na xxl h0d ba u mene je xxxl

muljasira

26.04.2008 01:57:26
uvatila me p0j$bica, imal kakav s glav0nj0m da mi ga r0kne

Alija Izmetbeg0vic

26.04.2008 01:58:52
disi muljasira da ti ja r0knem m0jega glav0nju

Alija Izmetbeg0vic

26.04.2008 03:04:08
D0CTUS VINA, RUDIS ZYTHUM, PECUS HAURIAT AQUAM! realist0 slavk0 shuhphchin0 za tebe je 0v0 trece HAHAHAHAHAHA

Realista

26.04.2008 10:01:10
SVIM PRAV0SLAVCIMA SRETAN VASKRS: HRIST0S V0SKRESE!

Realista

26.04.2008 10:05:16
ZA AI: TV0JI K0MENTARI D0V0LJN0 G0V0RE 0 T0ME NA K0GA SE 0DN0SI T0 ST0 SI MENI NAMIJENI0.

Amela...

26.04.2008 11:06:01
ajd...

Amela...

26.04.2008 11:07:17
hm...nik0ga p0 0bicaju..

SELIM PASA-CAKI

26.04.2008 11:19:48
ev0 mene Amela sad cu ja sam0 da pisam!

Poslao/Poslala