Recept


Došao pripadnik MUP-a, kod doktora interniste na pregled, spopala ga neka bolest. Doktor ga pregleda, napise nalaz sa dijagnozom i terapijom, te skontavsi da je nesto slab sa vremenom, rece policajcu:
- "Evo ti ovi pazni recepti, pa ako ti nije problem daj ih sestri da ih popuni..."
Izade policajac, a doktor po svome... Sutradan isti policajac ulazi u kancelariju, mnogo gori zdravstveno nego juce, sav skrusen izgovara:
- "Može li ovo ikako drugačije, znaš doktore meni je sestra u Bihaću..."

zizaludba
19.04.2008
3,96


Komentari:

SELIM PASA-CAKI

19.04.2008 12:45:48
ah MRAKA kad je INSAN prvi

SELIM PASA-CAKI

19.04.2008 12:46:51
hihihihihihi..... "MERAKA"

SELIM PASA-CAKI

19.04.2008 12:50:09
za nju k0ja nije tu,sin0c je Haletala p0 maHali pa jutr0s drinca IME TI JE AMELA KAD TE J=BEM MISLIM DA SI PAMELA SISE TI GNJAVIM PRIJE NEG0 TI GA STAVIM A KAD TI GA STAVIM 0NDA SE VAZAN PRAVIM NECU DA SVRSIM D0K KREVET NE SKRSIM NA PAT0SU D0DJE KRAJ A T=BI NA LICU LJEP0TA I SJAJ

lepir

19.04.2008 13:56:57
lalce, k0 ti j0pet sin0c j#ba mamce? hahahahaha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

lepir

19.04.2008 13:57:44
jel avetni Mrki ili nek0 drugi? hahahahaha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

lepir

19.04.2008 13:59:02
n0 i nije vazn0 k0, n0 je vazn0 t0, da j#bena je! hahahahahaha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Z.*)xxl

19.04.2008 15:16:39
d0dj0h ,vidjeh ,0d0h....

knjaz sa karpata+

19.04.2008 15:35:01
MLADA+b0CHA 2008-04-13 14:16:34 ZAPJEVAT CU SA VJER0M U B0GA 0STR0GA MI I KRSTA CHASN0GA PJESMU K0JU CRNA G0RA CHEKA EV0 VISHE 0D P0LA VIJEKA PA NEK GUSLE IST0RIJA ZJIVA 0PJEVAJU RAVN0G0RSK0G DIVA I NAR0DU ISTINA SE KAZJE 0 MAJ0RU DJENERALA DRAZJE K0MANDANTU P0KR4TA 0TP0RA VITEZU CRN0G0RSKI8H G0RA SHT0 GA MAJKA ZA BESMRTN0ST R0DI A 0 PAVLU DJURISIC V0JV0DU 0 NJEMU SU BRANILI PJEVATI K0MUNISTI CRVENI DZELATI I ZL0CHINCEM PR0ZVALI GA BILI DA BI SV0JE ZL0CHINE PRIKRILI PA DA SIL0M U ZAB0RAV 0DE SLAVN0 IME VELIK0G V0JV0DE ZALUD BJESHE STRAH0VLADA MIRA DJURISICA PAVLA ILIJINA CRNA G0RA PAMTI I P0MINJE JER JE SRBSKE BRANI0 SVETIHNJE KRST SL0B0DU I VJERU PRADJED0VA P0ST0JBINA BIJASHE NJEG0VA SEL0 PARCI IZP0D VELJE G0RE DJE SE LJUDI SA JUNASHTV0M Z0RE DJE I DANAS B0G0M0LJA SIJA DJE JE SRBSKA LJESHANSKA NAHIJA DJE SE C0SHTV0 I JUNASHTV0 SLAVE DJE JE 0BRAZ VREDNIJI 0D GLAVE STASA0 JE PAVLE ZA RAT0VE SLUSAJUCI 0D SKADSRA T0P0VE I RANJENU GLEDAJUCI BRACU DJE SE D0MA IZ B0JEVA VRACU PA GA ZJELJA ZJIV0TNA 0DVEDE U ELITNE KRALJEVE 0DREDE "41 6. APRILA KAD RAT P0CHE 0S0VINSKIH SILA I NAPRAVI KRHVAVU KLAHNICU SA V0JSK0M PAVLE PREDJE ALBAHNSKU GRAHNICU I DA MJEST0 SKADRU DA NASTAVI SHTAB NAREDI V0JSKU ZAUSTAVI NASTAD0SHE KRVAVA VREMENA ZA8 DRZJAVU8 JUZJNIH8 SLAVENA8 D0K U 8R0BSTV0 PADAJU NAR0DI PAVLE ZEMLJE K0JU 0SL0B0DI RAZ0CHARAN KA PLAVU SE VRATI DJE CE HRABR0 PRED V0JNIKE STATI I 0VAK0 8NJIMA G0V0RITI NESMIJETE 0RUZJE8 BACITI N0 NEKA VAM 0STANE8 TREBAT CE VAM ZA SK0RIJE DANE 0FICIRI V0JSKE KRALJEVINE U SRBSKE SE SL0B0DNE PLANINE P0VUK0SHE DA SE D0G0V0RE KAK0 DA SE SA FASHIZM0M B0RE UZ BLAG0SL0V SHT0 LETI SA 0STR0GA KLICJE PAVLE SA VJER0M U B0GA DA ZASTAVU RAZVIJEM0 RATNU ZA KRST CHASNI I SL0B0DU ZLATNU VJERNA BRATA D0ZVA0 JE SV0GA IZ VINICA SELA MALEN0GA I LJUT0GA CRN0G0RSK0GA ZMAJA PUK0VNIKA STANISHICA BAJA TE VITEZA ZA B0JA KRVAVA SA RAVNE ZETE VULETICA SAVA PA S0K0LA NA VIS0K0M GLASU PRIJATELJU VUKCHEVICU VASU 0D CETIHNJA DJUKAN0VIC BLAZJU DA MU CHUVA 0TADJBINI STRAZJU J0S IZ B0KE DJURA IVETICA P0 IMENU K0VACHA MIL0SHA PA JE ABER U M0RACHU D0SHA ZA JUNAKA8 RAK0CHEVIC MILA DA RAZVIJE S0K0L0VA KRILA I 0KUPI JAT0 S0K0L0VA TE ANDRIJU VESK0VICA SILNA 0NDA Z0VE IZ VAS0JEVICA K0MANDANTA DJ0RDJIJA LASICA DUJ0VICA I LEKA LALICA BECK0VICA VUKA IZ R0VACA IZ PLJEVALJA BRATSTV0 JEL0VACA SVE IH PAVLE P0 JUNASHTVU BIRA 0D M0JK0VCA T0M0VIC BECIRA A DESNA JE RUKA DJURISICA SVET0ZARE D0BRASHIN0VICU RATKA LALIC IVANA RUZJICA 0DMAH SHALJE D0 GRADA NIKSHICA DJE8 B0J0VIC NIK0LA IH Z0VE SA NJIM SRDITI J0V0VIC JAK0VE 0DZIV PRIMI LUKACHEVIC V0JA DA JE SPREMAN ZA LJUT0GA B0JA I SA NJIM RADE K0RDA P0N0SITI K0JI SRBSTV0 0D THURAKA SHTITI 0D PRIJEP0LJA D0LAZI HUSEINE R0VCHANINU SHT0 SRBSTV0 P0N0SN0 BRANI JER SA VJER0M U MUHAMEDA I HRISTA NEIZDADE BRATA ISTINA JE ZJIVA SVAKI 0D NJIH U KRAJEVE SV0JE SL0B0DARSKI BARJAK RAZVI0 JE P0D K0JIM SE 0KUUPLJATI STASHE 0NI K0JI SE 0D SMRTI NEPLASHE USTANICHKE PHYSHKE ZAPUCASHE S0K0L0VI G0RSKI KIDISASHE SVA JE CRNA NA N0GAMA G0RA A PRED V0JSK0M P0KHR4TA 0TP0RA ITALIJENSKE BJEZJE JEDINICE LEK0 LALIC PR0 ANDRIJEVICE NA BJELASHU8 PR0G0NI TIRJANE A BARJAKTAR DUBAK RAD0VANE SHIRI BARJAK IDE NA BERANE SKUPILE SE8 HRABRE DJURISHLIJE8 B0J SE LJUTI ZA BERANE BIJE LIM SE ZELENI U KRV 0B0JI KLICHE PAVLE S0K0L0VI M0JI TALIJANSKE SNAGE SE PREDASHE A BERANE 0PET JE NASHE STADE NAR0D 0K0 SV0GA V0DJE A 0N KA0 NEKAD KAHRADJ0RDJE PRVI IDE I V0JSKU KHURAZJI SMRT GA NECE I AK0 JE TRAZJI N0 UBRZ0 0DMAZDA CE D0CI SEDAM DANA I SEDAM SU N0CI UDARALE TALIJANSKE I SA NJIMA H0RDE K0MUNISTICHKE STARCE NEJAC I DJECU P0BILI I D0M0VE MN0GE P0PALILI VATRA K0SI P0 D0LINI LIMA I RAZG0NI NAR0D P0 SELIMA P0 BERANA P0LICE I ANDRIJEVICE SVUD JE V0JSKA DJURISICA PAVLA BR0JNA V0SJKA SILA 0S0VINE SA TENK0VIMA GRABI KR0Z D0LINE I GRAD0VE ZJIC0M 0GRADJUJE A DJURISIC PAVLE 0DLUCHUJE DA SE M0RA ICI U PLANINE 0DAKLE CE V0JSKA 0TADJBINE U B0JEVE JUNACHKE KREHTATI A G0RNJE CE ZA0STR0 P0STATI SHTAB CHETHNICHK0G P0KHR4TA 0TP0RA CRN0G0RSKA T0 JE RAVNA G0RA D0K JUNACHKI V0JSKA 0TADJBINE CRN0M G0R0M U B0JEVE GINE K0MUNISTI KR0Z NAR0D SE KRECU MEDJU BRACU UN0SE NESRECU UBIJAJU K0 NECE SA NJIMA CRNI DANI D0DJ0SHE SRBIMA NE 0STADE KUCE NI KUCISTA DJE NEVINA ZJRTVA NEZAPISHTA U SHKRIP0VE I TAMNE PECINE BACALI SU D0BRE D0MACINE SVA IMA BLAGA STH0KU 0TIMAL I JUNAKE STARE UBIJALI PUHSK0N0SHE IZ MN0GIH RAT0VA SATIRALA 0RDIJA BR0Z0VA A UZ P0M0C P0DLIH IZDAJNIKA 128 SVESTENIKA I JEDN0GA UBISHE VLADIKU NEDAJ B0ZJE TAK0 NI KRVNIKU SHT0 BRAT BRATU TAK0 NE URADI SVE SLUZJECI BR0ZU I PIJADI UTRIJESHE MN0GE P0R0DICE NAPUNISHE JAME BEZDANICE PA JARUGE SHUME I GLAVICE SVE P0T0KE PECINE I JAME TE SHKRIP0VE RIJEKE BUNARE UBIJASHE NA KUCNE PRAG0VE U KRECANE8 T0CHILA D0L0VE DJE SU STIGLI I PR0NASHLI K0GA KASAPILI I BILI BEZ RAZL0GA STRAH SIJALI MUCHILI I KLALI I BRATSK0M SE KRVLJU 0PIJALI

knjaz sa karpata+

19.04.2008 15:35:13
P0turice p0gan ljudsk0g r0da Nastali su 0d srpsk0g izr0da Islam0m su 0ni upljuvani I zat0 ce biti satirani Srbin ce ih rad0 satirati I alaxu khurac uterati 0dzina se rika nece cuti Srbin ce je metk0m utihnuti BALjIJA JE SRPSKA GENhETSKA GRESKA IST0RIJSKA SPRDNJA TESKA LJhIGAVA SLUZ I 0TEGNUTA SLINA NA UNUTRASNJ0STI BhULJE GR0ZNA IZRASLINA ----------------------- Shrebrenica jedna d0v0ljna mi nije Iak0 sm0 mn0ge satrli baljije Pa se nest0 mislim, ne bi bil0 l0se Da p0n0v0 skenjam0 baljijske 0l0se Kad bi alax tak0 d0bar bi0 I p0bijena g0vna 0pet 0zivi0 Da se m0gu mal0 razgaliti j0s jedn0m ih strucn0 0dvaliti baljije sam 0d khurca 0treska0 u mem0rijalne centre p0slaga0 sada mi je d0sadn0 bas mn0g0 j0s st0 puta jexbat bi ih m0g0

+

19.04.2008 16:10:21
+

mujesira

19.04.2008 16:34:37
vic vala nak0

mujesira

19.04.2008 16:48:31
imal k0ga 0sim mahnit0va lale

B0JHA KPAJIHA+

19.04.2008 16:57:19
m0jne8 ti dam p0 ghuz0vima mala

B0JHA KPAJIHA+

19.04.2008 16:58:32
ehh, vic, glupander, m0ra da je muj0 il has0 u pitanju, a d0kt0r neki srbin, naravn0

mujesira

19.04.2008 17:16:44
marss ti daj sekici il m.m.ci

4E

19.04.2008 17:54:24
BAB0! P0KENJAJ SE TI SV0M P0PU U KANDIL0 DA TI CJELA PAR0IJA ZAMIRISE.

4E

19.04.2008 17:56:58
SVE 0D KLADNJA D0 0L0VA NEMA VISE SRPSK0G SL0VA 0D 0ZREDNA D0 V0ZUCE NEMA VISE SRPSKE KUCE. 0D M0STARA PA D0 SAVE NECE BITI SRPSKE GLAVE ----------- LABUD0VI

????

19.04.2008 18:01:17
danas vijeciti derbi...sarajev0-zeljeznicar.. sav u b0rd0 bijel0m,idem da gledam p0t0p malih plavih strumpf0va

knjaz sa karpata+

19.04.2008 18:24:29
al0 labude, neprilichi ti g0dinama takv0 sherundanje

Z.*)xxl

19.04.2008 18:27:28
lalek je..i si khevu sam sebi nek mrk0je malk0 0dm0ri pasija ver0.

Poslao/Poslala