KIDANJE ŽIVACA!!!!!!!!!


Ide patuljak šumom i sretne patuljka patuljastog.
I pita patuljak patuljka patuljastog oćeli s njim šetati?
Odgovori patuljak patuljasti patuljku da hoće.
I šetaju tako patuljak i patuljak patuljasti i sretnu patuljka patuljastog najpatuljastijeg.
I upitaju patuljak i patuljak patuljasti patuljka patuljastog najpatuljastijega hoće li s njima hodati?
Odgovori patuljak patuljasti najpatuljastiji patuljku i patuljku patuljastom da hoće.
I šetaju tako patuljak,patuljak patuljasti i patuljak patuljasti najpatuljastiji i sretnu čovijeka.
Upitaju patuljak,patuljak patuljasti i patuljak patuljasti naj patuljastiji čovijeka hoće li s njima hodati?
Odgovori čovijeka patuljku,patuljku patuljastom i patuljku patuljastom najpatuljastijem da hoće.
Šetaju tako patuljak,patuljak patuljasti,patuljak patuljasti najpatuljastiji i čovijek i sretnu čovijeka čovastijega.
Upitaju patuljak,patuljak patuljasti,patuljak patuljasti najpatuljastiji ičovijek čovijeka čovastijega hoće li s njima šetati?
Odgovori čovijek čovastiji patuljku,patuljku patuljastom,patuljku patuljastom najpatuljastijem i čovijeku da hoće.
Šetaju tako patuljak,patuljak patuljasti,patuljak patuljasti najpatuljastiji,čovijek i čovijek čovastiji i sretnu čovijeka čovastijeg najčovastijeg.
Upitaju patuljak,patuljak patuljasti,patuljak patuljasti najpatuljastiji,čovijek i čovijek čovastiji čovijeka čovastijijega najčovastijega hoće li s njima šetati?
Odgovara čovijek čovastiji najčovastiji patuljku,patuljku patuljastom,patuljku patuljastom najpatuljastijem,čovijeku i čovijeku čovastijem da hoće.
I šetaju tako patuljak,patuljak patuljasti,patuljak patuljasti najpatuljastiji,čovijek,čovijek čovastiji i čovijek čovastiji najčovastiji i sretnu diva.
Upitaju patuljak,patuljak patuljasti,patuljak patuljasti najpatuljastiji,čovijek,čovijek čovastiji i čovijek čovastiji najčovastiji diva hoće li s njima šetati?
Odgovara div patuljku,patuljku patuljastom,patuljku patuljastom najpatuljastijem,čovijeku,čovijeku čovastijem i čovijeku čovastijem najčovastijem da hoće.
Šetaju tako patuljak,patuljak patuljasti,patuljak patuljasti najpatuljastiji,čovijek,čovijek čovastiji,čovijek čovastiji najčovastiji i div i sretnu diva divastijega.
Upitaju patuljak,patuljak patuljasti,patuljak patuljasti najpatuljastiji,čovijek,čovijek čovastiji,čovijek čovastiji najčovastiji i div diva divastijega hoće li s njima šetati?
Odgovara div divastiji patuljku,patuljku patuljastom,patuljku patuljastom najpatuljastijem,čovijeku,čovijeku čovastijem,čovijeku čovastijem najčovastijem i divu da hoće.
Šetaju tako patuljak,patuljak patuljasti,patuljak patuljasti najpatuljastiji,čovijek,čovijek čovastiji,čovijek čovastiji najčovastiji,div i div divastiji i sretnu diva divastijega najdivastijega.
Upitaju patuljak,patuljak patuljasti,patuljak patuljasti najpatuljastiji,čovijek,čovijek čovastiji,čovijek čovastiji najčovastiji,div i div divastiji diva divastijeg najdivastijeg hoće li s njima hodati?
Šetaju tako patuljak,patuljak patuljasti,patuljak patuljasti najpatuljastiji,čovijek,čovijek čovastiji,čovijek čovastiji najčovastiji,div,div divastiji i div divastiji najdivastiji i naiđu na rijeku bez mosta.
Proba div divastiji najdivastiji skočiti ali upadne.
Proba div divastiji ali i on upadne.
Proba div ali i on upadne.
Proba čovijek čovastiji najčovastiji ali i on upadne.
Proba čovijek čovastiji ali i on upadne.
Proba čovijek ali i on upadne.
Proba patuljak patuljasti najpatuljastiji ali i on upadne.
Proba patuljak patuljasti ali i on upadne.
Proba patuljak i preskoći.
Kako je preskoćio.
Nije preko njihovih glava!
Imao je NIKE patike.

cut myself
21.03.2008
4,81


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala