Bog je ljubav


Grafit na zidu Vise ICT, Bg:

Bog je ljubav,
Ljubav je slepa,
znaci Rej Carls je Bog.

g
07.03.2008
3,44


Komentari:

4E

09.03.2008 00:22:35
A KQSQVQ QDE

4E

09.03.2008 00:23:13
AJE DE KQSQVQ QDE VLADA ...BRE

Srijemski granicar

09.03.2008 00:25:24
nek ide bre u lepu pyhcku maycinu

Tarzan

09.03.2008 00:44:19
Da se nae1bem svima nen1rmalnima.

Z.*)xxl

09.03.2008 00:48:41
0de sanzak a i v0jv0dina pa kak0 ce krnjavi u jer0pu jadi jadni..

SELIM PASA-CAKI

09.03.2008 01:00:26
xxl p0pisham ti se na glavu

srijemski granicar

09.03.2008 01:05:30
ta 0chli ste vi u 0chin sa vashim pretisk0m p0vishenim dzerle erlave

srijemski granicar

09.03.2008 01:10:06
JA SAM SRBIN, MUSLIMAN I RADIKAL Sulejman Spah0, električar iz L0znice, pr0šle nedelje izabran za p0slanika SRS u Skupštini Srbije I d0br0, 0tkud musliman među radikalima? - Ja se deklarišem ka0 Srbin muslimanske 8ver0isp0vesti. M0ji su p0rekl0m iz Sarajeva, deda Mehmed je 8bi0 ministar i p0znati p0litičar. Predv0di0 je tada najjaču muslimansku stranku, a učestv0va0 je 1918. g0dine u stvaranju Jug0slavije. I 0n je zna0 da muslimani najb0lje m0gu da 0pstanu sa brać0m Srbima. Tak0 sam vaspitavan i tak0 se i danas 0sećam. SRS važi za izrazit0 naci0nalističku stranku. Imate li nekih pr0blema zb0g sv0je vere? - Zna0 sam da ćete me t0 pitati. Vidite, kada je d0kt0r V0jislav Šešelj devedesetih g0dina napravi0 Srpski čhetnički p0krhet, ja sam se 0dmah učlani0. Kasnije sam preša0 u SRS i u stranci sam 0d njen0g 0snivanja. 0d p0četka mi je imp0n0vala kritika k0munista. Tada je8 bil0 hrabr0 biti pr0tiv k0munista. Nikada mi nik0 nije pravi0 pr0bleme zb0g t0ga št0 sam među radikalima, ni Srbi, ni muslimani. G0dinama već sarađujem sa brac0m Srbima u stranci. Nap0rn0 sam radi0 i zasluži0 sam da uđem u Skupštinu. Učlani0 sam prek0 120 muslimana u Lh0znici u SRS. U stranci sam zb0g ubeđenja, ne zb0g funkcija. Bi0 sam sekrhetar SČP, d0br0v0ljac na ratištu u Hrvatsk0j, p0tpredsednik sam 0db0ra u Lh0znici. Uvek sam bi0 i 0sta0 uz braću Srbe.

Ak0valija

09.03.2008 02:43:51
Mirza p0kenjam ti se na p0r0dicne mezare

SELIM PASA-CAKI

09.03.2008 12:29:47
KNAZE,KNJAZE TV0JE RUKE M0JA MVDA MAZE D0K TI J=BEM MĐTER NA SRED PLAZE VJERUJ SELIM PASI K0JI NIKAD NE LAZE R0ka mand0ljin glavni grad PRISTIN(A) hihihihihihihihihi.....

SELIM PASA-CAKI

09.03.2008 12:32:37
KADA TACHI TUCA SRPAKA VLADA PUCA .....

U-nacelu.

09.03.2008 13:27:15
SRBE NA VRBE

Z.*)xxl

09.03.2008 13:28:09
SELAM

U-nacelu.

09.03.2008 13:28:41
B0G

Z.*)xxl

09.03.2008 13:31:25
mir B0ZIJI..

SELIM PASA-CAKI

09.03.2008 13:50:34
KADA TACHI TUCA SRPSKA VLADA PUCA ..... hihihihihihihihihi........ Iskrene cestitk= V0ji zb0g 0dlaska iz vlade zeli SELIM-PASA sa pjesm0m 0d Hasima Tachia "LJULJ MI LJULJ" hihihihihihihi......

srijemski granicar

09.03.2008 14:37:59
MIR B0ZIJI HRIST0S SE R0DI

U-nacelu.

09.03.2008 15:29:54
SRBE NA VRBE.

baklavica

09.03.2008 15:32:00
JUHUUU)))))))))))

shtajerski chethnik

09.03.2008 15:42:15
ma k0ga ces ti na vrbu g0ved0 blesav0 p0gledaj se prv0 u 0gledal0 na sht0 lichish dida sv0g p0kat0lichen0g prv0, jer je i 0n srbin kh0njusharu shvabski

Poslao/Poslala