Utorak


Izgubila se dva turista u pustinji i nakon nekoliko dana lutanja sretnu beduina i upitaju ga ima li negdje u blizini neka cesma ili bunar.
- "Koji je danas dan?", upita beduin
- "Utorak,mislim", odgovori jedan od turista zacudeno.
- "E, onda ovako: idete pravo do iduceg utorka onda skrenete desno..."

JAcA
01.03.2008
3,61


Komentari:

Z.*)xxl

03.03.2008 00:13:16
p0gresan dan 00

BJEL0P0LJAC

03.03.2008 02:04:03
ev0 vec drugi dan uz fildzan kahve pr0slavljam dan nezavisn0sti FILDZAN DRZAVE HAHAHAHAH

knjaz sa karpata+

03.03.2008 12:57:24
SRBIJA

Mrköje

03.03.2008 14:07:34
j&bes knjaze kivöt svetög Save, nö sta övö bi s Kösövöm?

BJEL0P0LJAC

03.03.2008 14:09:50
Vise ste crkava izgradili u tuhrskö döba, nö u cijelöj östalöj serbsköj histöriji.

BJEL0P0LJAC

03.03.2008 14:11:02
Pös&rem ti se u civöt svetih Save i Vasilija öströskög. hahaha

BJEL0P0LJAC

03.03.2008 14:12:09
Körijeni su vam krvavi i svi tragövi, pasji vam, su vam krvavi i sva vasa istörija satkana je ´ö zlöcina.

BJEL0P0LJAC

03.03.2008 14:12:47
Pöstöji li naröd s köjim ste bili u köntaktu, a da mu nijeste zlö nanijeli?

BJEL0P0LJAC

03.03.2008 14:15:30
E pa döslö "vreme" da se placaju racuni i tö nije sve? Bice jös töga. "Cera cemö se" - kakö tö veli vas c&tnyhcki ideölög iz Mrtvög Dubökög Matija Beckövic, j6ba ti ön maili.

BJEL0P0LJAC

03.03.2008 14:16:22
Nö pusti srpski pöganluk kraju, a kakö ti je mayka knjaze? hahahaha

BJEL0P0LJAC

03.03.2008 14:21:16
A i ne pitah te kaö kömsija Albanac KUhRTY NABI?

Fahrudin

03.03.2008 14:27:56
Fumam sam0 velike kite-besplatn0!!!

BJEL0P0LJAC

03.03.2008 14:30:05
Knjaze, enö ti i ARTEMIJE ödluciö da ne j&be nista vise iz svijeta, samö dömace. hjahahaha

Mladic

03.03.2008 14:31:50
0pet cem0 vas klat ka u shrebrenici, g0razjdu, ev0 nas na trebevicima za 24c chasa, ima da vas bijem0 j0pet iz teshke artiljerije

BJEL0P0LJAC

03.03.2008 14:33:26
Fahr0,ja sam b0lji fumer 0d tebe!

ARTEMIJE

03.03.2008 14:37:19
pöstö sam se najasiö vasih majcica,zadövöljnö se pövlacim iz sexualnög zivöta,jös vam mögu pöneku vasu unucicu gricniti za sikilj!! Aa-ha-ha-ha-ha-aa )))))))))

AMRA

03.03.2008 16:08:25
JE LI DANAS PQNEDJELJAK ILI UTQRAK?

????

03.03.2008 17:09:33
.

???!!!

03.03.2008 17:39:13
?

????

03.03.2008 18:07:42
nest0 me izbaci..

Poslao/Poslala