10


Pita pacijent doktora:
- "Koliko cu jos zivjeti?"
Doktor:
- "10."
Pacijent:
- "10 cega, godina ili mjeseci?"
Doktor:
- "9, 8, 7, 6, 5..."

Rodic
29.02.2008
4,28


Komentari:

Z.*)xxl

05.03.2008 00:08:22
0DBR0JAN0 JE NIMA IHAHA..

HABERLER

05.03.2008 00:16:31
p0cuclaj mi ga zxxl

HABERLER

05.03.2008 00:17:17
slavk0 ser0nj0 ti ga p0cuclaj f0rsu a meni izmasiraj testise

HABERLER

05.03.2008 00:22:47
mrk0je p0selami seju

HABERLER

05.03.2008 00:39:14
zxxl mayku ti jhehbem

srijemski granicar

05.03.2008 00:55:31
SRBIJAAA

HABERLER

05.03.2008 00:56:31
gmaz jhehb0 ti pas mayku

HABERLER

05.03.2008 01:05:21
slavk0 d0br0namjerni i n0rmalni kenjam ti se na glavu

Mirza

05.03.2008 01:12:13
S A R A J E V Q V Q L I M T E

HABERLER

05.03.2008 02:07:14
mirza suck my dick

HABERLER

05.03.2008 02:21:48
ak0valija caki pr0b0 da ti kresne sestru pa nije m0g0 kita mu mini a njena rupa 0gr0mna

HABERLER

05.03.2008 02:59:38
caki jhehb0 ti mrk0je mayku u usta

HABERLER

05.03.2008 03:00:02
mrk0je jhehb0 ti caki sestru u usta

HABERLER

05.03.2008 03:00:24
slavk0 jedi g0wna

Slavk0(s)

05.03.2008 09:59:39
0dlican crnjak.

srijemski granicar

05.03.2008 12:32:45
B0G CHUVA CHETHNIKE

Akövalija

05.03.2008 13:52:31
srijemski kercicu ebö ti Slavkö(s)remacki mayku. hehehehe

Akövalija

05.03.2008 13:53:23
A övöm HABERLERU te je zalutaö tajö pöruckö kaku. hehehehe

Akövalija

05.03.2008 13:54:38
Slavkö(s) j&bem ti zenu medj racve.

Akövalija

05.03.2008 13:55:28
A zena mu je crnkica kö bönböncic, samö se pitam kaku manu imade te se za njega unesreci. hahahaha

Poslao/Poslala