Vrijeme


- Kakvo je vrijeme kad ti slon sjedne u auto?

- Vrijeme za novi auto.

4,59


Komentari:

Slavk0(s)

23.02.2008 00:45:10
istö kaö da ti knjaz sjedne na khurcinu

Slavk0(s)

23.02.2008 00:45:42
tkö kaze da vic nije döbar?

Ak0valija

23.02.2008 01:07:34
caki ziv0tihnj0 smrdljiva jhehb0 ti mrk0je sestru u shuhphak

knjaz sa karpata

23.02.2008 01:09:40
MRK0JE PRIJATELJU, PA DJE SI BURAZ 0DKAD TE NIJESAM VIDIJA A SVE H0CU DA TE P0ZDRAVIM, N0 NEMAM KAD, KRATAK SAM SA VREMEN0M, N0N ST0P VRTIM NEKI BIZNIS, AL NADAM SE DA CU NACI MAL0 SL0B0DN0G VREMENA TE DA SE VIDIM0 I LIVE, A D0 TAD TE P0ZDRAVLJAM, TJ, SELAMIM, R0DJACHE, EV0 I UNUKA TV0JA SKICHI, VELI DA P0SALJEM SELAM U NJEN0 IME P0SHT0VAN0M DJEDU N0 VELI NECE D0MA DA SE VRACA, NEM0ZJE 0D MENE DA SE 0DV0JI, A D0BRA TI MEVLUDINA,B0LJA TI JE 0D CERKE IFETE 300 PUTA, KAK0 MALA SKACHE, A JA KA PRAVI DJETIC, SAM0 LEZJIM

Slavk0(s)

23.02.2008 01:21:46
di ces ga videt kad ti je uvek s mayköm.

Slavk0(s)

23.02.2008 01:22:49
nö di si ti knjaze, stö mi zapali ambasadu mayke ti ga cehtnicke

Ak0valija

23.02.2008 01:28:44
mrk0je pset0 bijesn0 bjel0p0ljsk0 ped0file

Ak0valija

23.02.2008 01:30:04
knjaz je u pravu: b0lja ti je unuka 0d scerke, al ti je scerka zat0 jeftinija

knjaz sa karpata

23.02.2008 01:33:10
shhh jeftine su 0ba dvije

knjaz sa karpata

23.02.2008 01:35:10
mrk0je, prcam ti unuku sad uprav0, pset0 muslimansk0 ter0ristichk0

Slavk0(s)

23.02.2008 01:35:33
knjaze, bukvar u ruke pa nestö nauci, pametnije ti je nö stö tu blejis. hahahaha

Slavk0(s)

23.02.2008 01:36:06
a prcas ti sebe u mözak, hahahaha

Slavk0(s)

23.02.2008 01:37:16
Nö sta önö prica Mrköje? Velil önö da ti j$be mayku? hahahaa! jeste bezöbrazan.

knjaz sa karpata

23.02.2008 01:42:41
taslachi0 sam ti i shcerku i unuku,

knjaz sa karpata

23.02.2008 01:45:42
p0zdravljaju te srbi iz Bijel0g P0lja vele ti da d0djes da ih 0bidjes, keru svinhjski

knjaz sa karpata

23.02.2008 01:48:35
zaklat cu te kad te nadjem.,mat0ri 0l0shu

knjaz sa karpata

23.02.2008 01:57:30
+

Ak0valija

23.02.2008 02:04:43
a mrk0jina zena je najb0lja p0 tr0jicu zad0v0lji ist0vremen0 a mrk0je v0li da gleda

Ak0valija

23.02.2008 02:43:50
caki 0l0shu selam ti 0d ped0fila mrk0ja

4E

23.02.2008 09:35:58
K0S0V0 ?

Poslao/Poslala