Filozofija


Na satu filozofije, profesor digne učenicu i kaže joj da objasni pojmove: vjeru, spolnost i misteriju, kroz kakav primjer. Na to će učenica:
- "... Bože moj, trudna sam, ali s kim?"

aaaaaaaaa
04.02.2008
2,46


Komentari:

Selma

08.02.2008 00:07:14
d0bar!!!

stric

08.02.2008 00:28:21
0pak0 d0bar

za m.i.s.

08.02.2008 00:37:46
SANJAM, SLIJEĆEŠ NA M0J PRAG, JA PR0STIREM SVILEN SAG, TV0JA M0KRA ST0PALA SAD BI TAK0 PLESALA SANJAM KIŠU, CRVEN KR0V, DA SE BUDIM KA0 N0V SANJAM DAVN0 SANJAN0, ŠT0 MI NIJE SUĐEN0. KRST I ĐERDAN ZA TV0J VRAT, HLADNE USNE V0DE RAT I SVE TEŽE P0DN0SIM , ŠT0 TE VRIJEME 0DN0SI IDE K0 ZNA K0JA ZIMA NA PUT 0K0 SVIJETA LAŽU TE KAD KAŽU DA SAM SRETAN. LAKU N0Ć M0JA MALA BARBIK0 DŽABA SVE, AL JA SAM NA TE NAVIK0 USNAMA SLUČAJN0, ALI SRCEM BESKRAJN0. SRETAN TI R0ĐENDAN M0JA MALA M.I.S.

SELIM PASA-CAKI

08.02.2008 00:48:37
CECA PRITV0RENA RADI MUTNIH RADNJI SA "0BILICEM" 0D DANAS ZATV0RENICI CE D0BITI SVJEZE MLIJEK0 SVAK0 JUTR0,M0ZE TA MUZARA P0DMIRITI CIJELI "BE0GRADSKI PASALUK" hihihihi........

SELIM PASA-CAKI

08.02.2008 00:49:44
al ce da se dpka p0 zatv0ru hihihihihihihihihi......

SELIM PASA-CAKI

08.02.2008 01:10:04
B0ZIJA KAZNA " U SLJIVIKU KRAJ LIVADE"........ Nin0slav K0mnen0vić (34) iz Prijed0ra izvrši0 je sam0ubistv0 pucnjem u glavu iz aut0matske puške, rekla je načelnik 0djeljenja za pat0l0giju prijed0rske 0pšte b0lnice Nik0lina Balaban. - Ulazna rana je u usn0j šupljini, a izlazna na tjemen0j k0sti. Smrt je nastupila usljed 0štećenja m0ždanih struktura, rekla j= Balaban. K0mnen0vić je sam0ubistv0 izvrši0 sin0ć sjedeći nasl0njen na drv0 u v0ćnjaku iznad sv0je p0r0dične kuće u Ljubiji.

SELIM PASA-CAKI

08.02.2008 01:14:50
Šef francuske dipl0matij= Bernar Kušner izjavi0 je danas da će Evr0pljani "usk0r0" d0nijeti 0dluku 0 budućn0sti K0s0va. AL CE BITI BAKLJAVE DA SE KRKA

ciica

08.02.2008 01:22:05
DQBAR!

cica

08.02.2008 01:22:26
HAHAHH DQBAR!

.

08.02.2008 01:25:53
döbra si ti cika

Slavk0(s)

08.02.2008 08:47:48
I 0d mene jedna petica.

Slavkövica filözöf

08.02.2008 14:07:00
Böze dragi tkö mi napravi djecu?

Slavkövica filözöf

08.02.2008 14:07:51
0nu stariju mözda i znam, al önu mladju ne zna ni sam bög?

Slavkövica filözöf

08.02.2008 14:08:43
A i ti si tu Slavkö, zar te nisam östavila döma da peglas?

Slavkövica filözöf

08.02.2008 14:11:48
i treba ti döbar selmice, bar kaö u könja.

Slavk0(s)

08.02.2008 15:00:12
Kak0 p0miriti D0st0jevsk0g i religiju. Za 0v0g isp0d: "Ja idi0ta, B0ze m0j!"

B0JHA KPAJIHA+

08.02.2008 15:29:41
caki, ludaku um0b0lni

Selma

08.02.2008 17:24:54
hell000

Mrk0je

08.02.2008 19:21:08
jhehb0 te krmak caki selma

Z.*) xxl

08.02.2008 20:49:44
%*)

Poslao/Poslala