Zračni prostor


- Kako Slovenci nadgledaju svoj zračni prostor?

- Imaju vojnika na vrhu Triglava.

Sarajlija
23.07.2007
2,84


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala