formula


Formula za izlazak iz Ausvica:
Visina dimljaka puta brzina vjetra

ma$a
12.12.2006
2,00


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala