razlika


U čemu je razlika izmedju pesnika i policajca?
- Uvek znamo šta je policajac hteo da kaže.

2,00


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala